Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
A visegrádi országok külügyminisztereinek közös nyilatkozata
2014.02.24.

 

 

Az ukrán elnök és az három ellenzéki szervezet 2014. február 21-i megállapodásának aláírása után  a kijevi véres események lecsillapodtak, miközben Janukovics elnök elmenekült a fõvárosból, lemondott a miniszterelnök, bomlásnak indult a kormányzat és a törvényhozás. Nemzetközi szinten is elsõdleges figyelem alakult ki az ukrajnai fejlemények iránt. Egyebek mellett a visegrádi országok külügyminiszterei is ülést tartottak Budapesten és állásfoglalásuk intézkedési terveiket közös nyilatkozatban foglalták össze.

A közös nyilatkozat újraközlésének forrása: a Külügyminisztérium honlapja. In:http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/a-visegradi-orszagok-kulugyminisztereinek-kozos-nyilatkozata

 

 

A visegrádi országok külügyminisztereinek közös nyilatkozata

2014. február 24. 17:48

 A visegrádi országok külügyminiszterei megvitatták az ukrajnai helyzet legfrissebb fejleményeit.

A külügyminiszterek is üdvözölték, hogy a két oldal 2014. február 21-i megállapodásának eredményeként sikerült megfékezni az erõszakot. Együttérzésüket fejezték ki valamennyi, a konfliktus során a múlt héten történt értelmetlen vérontásban megölt személy családjának. Üdvözölték továbbá a Verhovna Rada új elnökének megválasztását mint a konszolidáció irányába tett fontos lépést, valamint Julia Tyimosenko szabadonbocsátását, amely végre az EU által oly régóta kifogásolt politikailag befolyásolt igazságszolgáltatás kérdését teszi múlt idõbe.

A helyzet ugyanakkor továbbra is ingatag az országban. A külügyminiszterek megerõsítették erõs elkötelezettségüket Ukrajna területi integritása, egysége, függetlensége és szuverenitásának biztosítása mellett, valamint felszólították a feleket, hogy tartózkodjanak azoktól a lépésektõl, amelyek mindezt alááshatják. Valamennyi ukrajnai politikai erõnek továbbra is felelõsen részt kell vennie a nemzeti egységkormányt célzó, érdemi párbeszédben, amely helyreállíthatja a közrendet az ország egész területén. A fenntartható és minden érintettet bevonó konszolidációs folyamatnak magában kell foglalnia az alkotmányreformot, a szabad és egyenlõ választásokra történõ felkészülést, valamint az európai demokratikus értékek tiszteletét – ide értve a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségek jogait miképpen azok az Európa Tanács vonatkozó dokumentumaiban szerepelnek.

A külügyminiszterek teljes mértékben támogatták Catherine Ashton fõképviselõnek a politikai válság tartós megoldásáért tett európai uniós erõfeszítéseit, valamint az Európai Bizottságnak az ukrajnai gazdasági helyzet stabilitása érdekében tett lépéseit. Az ukrán gazdaság stabilizálása a konszolidációs folyamat kulcsfontosságú szempontja: a nemzetközi pénzügyi intézményeknek képesnek kell lenniük az ország számára olyannyira szükséges makrogazdasági segítségnyújtásra.

A V4 országok külügyminiszterei készek arra, hogy Ukrajnába látogassanak és megosszák a saját politikai átmenetük tapasztalatait az új ukrán kormánnyal. A négy ország arra is készen áll, hogy az Ukrajnának nyújtandó humanitárius segítségnyújtás koordinációját is megkezdjék. A külügyminiszterek megerõsítették Ukrajna európai perspetívája iránti határozott támogatásukat és kinyilvánították elkötelezettségüket, hogy továbbra is segítik az Európai Unióval való kapcsolatok erõsítését, beleértve a társulási megállapodás és az annak részét képezõ mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás (AA/DCFTA) aláírását, valamint Ukrajna reformfolyamatát és modernizációját. Az energiabiztonság terén a visegrádi országok készek felvállalni és fejleszteni a földgáz fordított irányú szállítását Ukrajnába. A Nemzetközi Visegrádi Alap növelni fogja a Keleti Partnerség programjainak anyagi támogatását. További lépésekre van szükség a mobilitás területén is, és a V4 országok szorgalmazzák az ukrán állampolgárokra vonatkozó vízumliberalizációs folyamat felgyorsítását csakúgy, mint az Erasmus Plus program ösztöndíj lehetõségeinek az ukrán állampolgárok számára való kibõvítését.

Végezetül, a Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovákia külügyminisztere tisztelettel adózik Lengyelország külügyminiszterének, Rados³aw Sikorski úrnak, azért a meghatározó szerepért, amit – Steinmeier és Fabius külügyminiszterekkel együtt – a múlt heti megállapodás létrejöttében játszott, és amelynek köszönhetõen sikerült véget vetni az erõszakos cselekményeknek és egyben hozzájárulni Ukrajna stabilizációjához.

(Külügyminisztérium)

GROTIUS KÖNYVTÁR


Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2018 Grotius