Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
A visegrádi országok külügyminisztereinek közös nyilatkozata
2014.02.24.

 

 

Az ukrán elnök és az három ellenzéki szervezet 2014. február 21-i megállapodásának aláírása után  a kijevi véres események lecsillapodtak, miközben Janukovics elnök elmenekült a fõvárosból, lemondott a miniszterelnök, bomlásnak indult a kormányzat és a törvényhozás. Nemzetközi szinten is elsõdleges figyelem alakult ki az ukrajnai fejlemények iránt. Egyebek mellett a visegrádi országok külügyminiszterei is ülést tartottak Budapesten és állásfoglalásuk intézkedési terveiket közös nyilatkozatban foglalták össze.

A közös nyilatkozat újraközlésének forrása: a Külügyminisztérium honlapja. In:http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/a-visegradi-orszagok-kulugyminisztereinek-kozos-nyilatkozata

 

 

A visegrádi országok külügyminisztereinek közös nyilatkozata

2014. február 24. 17:48

 A visegrádi országok külügyminiszterei megvitatták az ukrajnai helyzet legfrissebb fejleményeit.

A külügyminiszterek is üdvözölték, hogy a két oldal 2014. február 21-i megállapodásának eredményeként sikerült megfékezni az erõszakot. Együttérzésüket fejezték ki valamennyi, a konfliktus során a múlt héten történt értelmetlen vérontásban megölt személy családjának. Üdvözölték továbbá a Verhovna Rada új elnökének megválasztását mint a konszolidáció irányába tett fontos lépést, valamint Julia Tyimosenko szabadonbocsátását, amely végre az EU által oly régóta kifogásolt politikailag befolyásolt igazságszolgáltatás kérdését teszi múlt idõbe.

A helyzet ugyanakkor továbbra is ingatag az országban. A külügyminiszterek megerõsítették erõs elkötelezettségüket Ukrajna területi integritása, egysége, függetlensége és szuverenitásának biztosítása mellett, valamint felszólították a feleket, hogy tartózkodjanak azoktól a lépésektõl, amelyek mindezt alááshatják. Valamennyi ukrajnai politikai erõnek továbbra is felelõsen részt kell vennie a nemzeti egységkormányt célzó, érdemi párbeszédben, amely helyreállíthatja a közrendet az ország egész területén. A fenntartható és minden érintettet bevonó konszolidációs folyamatnak magában kell foglalnia az alkotmányreformot, a szabad és egyenlõ választásokra történõ felkészülést, valamint az európai demokratikus értékek tiszteletét – ide értve a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségek jogait miképpen azok az Európa Tanács vonatkozó dokumentumaiban szerepelnek.

A külügyminiszterek teljes mértékben támogatták Catherine Ashton fõképviselõnek a politikai válság tartós megoldásáért tett európai uniós erõfeszítéseit, valamint az Európai Bizottságnak az ukrajnai gazdasági helyzet stabilitása érdekében tett lépéseit. Az ukrán gazdaság stabilizálása a konszolidációs folyamat kulcsfontosságú szempontja: a nemzetközi pénzügyi intézményeknek képesnek kell lenniük az ország számára olyannyira szükséges makrogazdasági segítségnyújtásra.

A V4 országok külügyminiszterei készek arra, hogy Ukrajnába látogassanak és megosszák a saját politikai átmenetük tapasztalatait az új ukrán kormánnyal. A négy ország arra is készen áll, hogy az Ukrajnának nyújtandó humanitárius segítségnyújtás koordinációját is megkezdjék. A külügyminiszterek megerõsítették Ukrajna európai perspetívája iránti határozott támogatásukat és kinyilvánították elkötelezettségüket, hogy továbbra is segítik az Európai Unióval való kapcsolatok erõsítését, beleértve a társulási megállapodás és az annak részét képezõ mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás (AA/DCFTA) aláírását, valamint Ukrajna reformfolyamatát és modernizációját. Az energiabiztonság terén a visegrádi országok készek felvállalni és fejleszteni a földgáz fordított irányú szállítását Ukrajnába. A Nemzetközi Visegrádi Alap növelni fogja a Keleti Partnerség programjainak anyagi támogatását. További lépésekre van szükség a mobilitás területén is, és a V4 országok szorgalmazzák az ukrán állampolgárokra vonatkozó vízumliberalizációs folyamat felgyorsítását csakúgy, mint az Erasmus Plus program ösztöndíj lehetõségeinek az ukrán állampolgárok számára való kibõvítését.

Végezetül, a Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovákia külügyminisztere tisztelettel adózik Lengyelország külügyminiszterének, Rados³aw Sikorski úrnak, azért a meghatározó szerepért, amit – Steinmeier és Fabius külügyminiszterekkel együtt – a múlt heti megállapodás létrejöttében játszott, és amelynek köszönhetõen sikerült véget vetni az erõszakos cselekményeknek és egyben hozzájárulni Ukrajna stabilizációjához.

(Külügyminisztérium)

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius