Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

CZÉKUS BÁLINT

Olaszország és az EU: nemzeti érdekek európai csomagolásban

 

Az alábbi tanulmány az európai integráció alapítója és a jelenlegi Európai Unió egyik „nagy” tagállama, Olaszország EU-politikájának átfogó elemzésére vállalkozik. A vizsgálódás kiindulópontját az adja, hogy a második világháborút követõ idõszak eseményei, az integrációtörténet alapján az egyik legelkötelezettebb, ha nem a legmeggyõzõdésesebb EU-párti, a közösségi módszert preferáló tagállamról van szó, ugyanakkor nem teljesen világos e hozzáállás motivációja.

A tanulmány rövid történeti áttekintést követõen a legfontosabb EU-szakpolitikákban (gazdaságpolitika, válságkezelés, költségvetés, közös kül- és biztonságpolitika, bel- és igazságügyi együttmûködés, bõvítés, politikai unió kérdése/Európa jövõje) elfoglalt olasz álláspont elemzésén keresztül jut el annak megállapításáig, hogy az olasz Európa-politika elsõ ránézésre „tõrõl metszett” föderalista elképzelései mögött elsõsorban nemzeti érdekek, belsõ megfontolások állnak. Olaszország az európai integrációt saját nemzetközi befolyásának multiplikátoraként fogja fel, és pl. az EU-döntéshozatalban a „közösségi módszer” elõnyben részesítése mögött is a klasszikus egyensúlyképzési szándék húzódik meg. A szakpolitikai áttekintés után úgy tûnik: Róma azon esetekben érvényesítette sikerrel érdekeit, ahol ezeket közösségi dimenzióba helyezte, valamint belsõ erõsségei hitelességet kölcsönzött politikájának.

Letölthető publikációk:

Olaszorszag-es-az-EU913 KBPDF dokumentum2014.12.30.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius