Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Orbán Viktor levele José Manuel Barrosónak
2012.03.14.

Tisztelt Elnök úr! Hivatkozással a három kötelezettségszegéssel kapcsolatos levélre, valamint a magyar kormány által azokra adott válaszokra, illetve Reding alelnök asszony levelében megfogalmazott egyéb aggodalmakra, kérem, engedje meg, hogy röviden összegezzem a helyzetet, tekintettel a Bizottság által felvetett kérdések megoldására.


A Bizottság illetékes szolgálatainak állásfoglalása alapján megkezdődött a Magyar Nemzeti Bankról szóló jogszabály módosításának előkészítése. A kormány döntésének megfelelően a tervezetet további konzultáció céljából megküldtünk az Európai Központi Bank valamint a Magyar Nemzeti Bank számára, hogy a jogszabály véglegesítése során az ő véleményüket is figyelembe lehessen venni. Az EU szolgálatait konzultáció céljából még a héten megkeressük. A jogszabálytervezet tartalmazza a Bizottság által felvetett pontok többségét. A még hátralévő kérdések tekintetében - amelyekkel kapcsolatban további információt kértek (mint az elnök fizetése) - a kért információkat a megszabott határidőn belül megadjuk. Tudatában vagyunk annak, hogy a Bizottság más kérdéseket is felvetett, melyeket a pénzügyi megállapodás előfeltételeként jelölt meg. Biztosíthatom, hogy a Bizottság egyes szolgálatai által felvetett kérdésekkel a magyar hatóságok foglalkozni fognak.

Szeretném arról is tájékoztatni, hogy a magyar kormány kérése alapján a Velencei Bizottság 2012. március 16-án fog véleményt adni egyes felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. Az előkészítő konzultációk eredménye alapján elindul az érintett magyar jogszabályok módosításának folyamata és a módosító javaslatok aznap benyújtásra kerülnek az Országgyűlésnek. Meggyőződésünk, hogy a módosításokkal a Reding alelnök levelében megfogalmazott aggodalmakra és a felvetett kérdésekre egyaránt kielégítő válaszok születnek.

Az Adatvédelmi Hatóság tekintetében arról szeretném tájékoztatni, hogy a kormány 2012. március 9-én benyújtotta a kérdéses jogszabály módosításáról szóló és a korábbi konzultációk alapján körvonalazódott javaslatot. A még fennmaradó kérdések tekintetében a magyar kormány a meghatározott határidőn belül közli majd az álláspontját.

Végül a megszabott határidőn belül a magyar kormány a bírák nyugdíjkorhatárával kapcsolatban is közli majd a kért információkat.

Bízom abban, hogy a mindkét fél részéről megvalósuló hatékony és gyors intézkedések nyomán lehetővé válik, hogy a fentiekben említett ügyeket a közeli jövőben megelégedésre okot adó módon zárjuk le.

Egyben kérem együttműködését abban, hogy történjenek meg a szükséges intézkedések a Magyarországgal kötendő elővigyázatossági pénzügyi megállapodásról szóló tárgyalások megkezdése érdekében, hogy ezzel is megelőzzük a szükségtelen késlekedést.

Tisztelettel:

Orbán Viktor

Forrás: Orbán Viktor honlapja

http://www.miniszterelnok.hu/cikk/orban_viktor_levele_jose_manuel_barrosonak

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius