Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

FEJÉRDY GERGELY

Belgium: egy rekordhosszúságú politikai válság végén?

Ismeretes, hogy nyelvi, etnikai szempontból az 1830-ban létrejött Belgium korántsem volt egységes. Kezdetben azonban ezek a különbözőségek nem okoztak éles feszültségeket, mert a tartományi és helyi önkormányzatok viszonylag széles körű önállósága oldotta az ellentéteket. 1898-ig az ország hivatalos nyelve a francia volt, majd a flamand is elfo­gadottá vált, és végül, 1919-től – a területgyarapodás folytán – a német is. Ezt követően, jóllehet nem szűntek meg, de hosszú évtizedekre háttérbe szorultak a nyelvi és etnikai ellentétek. Az eltérések, amelyekhez gazdaságiak is társultak, a második világháború után váltak ismét fokozatosan jelentős problémává, lépésről lépésre átalakítva Belgiumot egy föderális monarchiává. Az alkotmánymódosítások egymást követték a Löveni Egyetem 1968-as kettészakadása után. 1970-ben hivatalossá vált a nyelvi alapú három közösség (francia, flamand és német), majd 1980-ban a három régió is. Ez különböző államigaz­gatási és intézményi reformsorozaton keresztül új alkotmányhoz és 1994-ben Belgium föderális állammá történő átszervezéséhez vezetett. Ezek a változások az ország működé­sének összetett és bonyolult rendszerét hozták létre, de valójában a belső nyelvi, etnikai ellentéteket nem tudták megoldani.

Letölthető publikációk:

Fejerdy_Gergely_Belgium456 KBPDF dokumentum2011.12.20.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius