Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 RECENZIÓ
Benes Károly
Ki a felelős? A grúz–orosz háború és kitörésének körülményei

(CORNELL, SVANTE E.: The Guns of August 2008: Russia’s War in Georgia)

 

A Svante E. Cornell és S. Frederick Starr szerkesztésében 2009-ben megjelent The Guns of August 2008: Russia’s War in Georgia (2008 augusztus ágyúi: Oroszország háborúja Grúziában) címû mû az egyik legelsõ – ha nem a legelsõ – átfogó, tudományos értékû munka a nyugati szakirodalomban, amely a 2008-as grúz–orosz háború kitörésének okaival, a háború lefolyásával és annak az európai biztonsági környezetre gyakorolt hatásaival foglalkozik.

Habár a mû megszületése óta számos más könyv is kísérletet tett ennek a Magyarországon a mai napig nem kellõképpen kutatott háború okainak, következményeinek feltárására (pl. Ronald D. Asmus: A Little War that Shook the World, Georgia, Russia, and the Future of the West. Palgrave Macmillan, 2010.), ez a konfliktus kirobbanását követõen alig egy évvel megjelent alkotás mind a mai napig nélkülözhetetlen olvasmány azok számára, akik szeretnék szélesebb összefüggéseiben megérteni azon események láncolatát, melyek elvezettek a 2008-as fegyveres konfliktusig.

Letölthető publikációk:

Ki-a-felelos540 KBPDF dokumentum2013.05.15.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius