Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Az első SALT-szerződés
1972.05.26.

Az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió 1969. őszén kezdte meg a stratégiai fegyverkorlátozási tárgyalásokat (SALT) egyfelől az interkontinentális atomtöltetű hadászati támadórakéták (ICBM), másfelől az ezek elhárítását célzó ABM-rendszerek kiépítésének korlátozásáról. A SALT-tárgyalások kiinduló elve az egyenlőség és a kölcsönös biztonság volt. A tárgyalássorozatot Bécsben és Helsinkiben folytatták.

A tárgyalások eredményeképpen 1972. május 26-án írták alá Moszkvában a felek (amerikai részről Richard Nixon elnök, szovjet részről Leonyid Brezsnyev pártfőtitkár) az első SALT-szerződést, amelyet neveznek „SALT I.”-nek is. A szerződés két részből áll: az ABM-szerződésből és az öt vére szóló, ún. ideiglenes szerződésből (Néhány intézkedésről a hadászati támadófegyverzet terén”), más néven a hadászati támadó fegyverzetrendszerekről szóló ideiglenes egyezmény, amely ötéves időtartamra vonatkozóan bizonyos korlátozásokat irányzott elő.

Az ideiglenes egyezmény célja a status quo fenntartása volt, ezért korlátozza új rakétaindító-állomások építését, a régiek átalakítását, szabályozza a támadórakéták korszerűsítésének módozatait. Konkrétan kimondja, hogy a két állam az interkontinentális ballisztikus rakétáit, azok indító-berendezéseit, és tengeralattjáró-fedélzeti ballisztikus rakétáit az 1972. július 1-jei állapotban korlátozza. (Akkor a Szovjetuniónak 1618, az Egyesült Államoknak 1054 szárazföldi interkontinentális ballisztikus rakétaindító berendezése volt. A rakétahordozó atomtengeralattjárók számát az Egyesült Államok számára 45-ben, a Szovjetunió esetében 62 darabban korlátozták, 710 illetve 950 rakétával. Az amerikai stratégiai bombázók számát 45-ben, a szovjeteket 140-ben maximálták.

Az ABM-szerződésben a két szuperhatalom megállapodott a hadászati rakétavédelmi rendszerek kiépítésének korlátozásában. A szerződésben a felek vállalták, hogy mindegyikük legfeljebb két hadászati rakétavédelmi körzetet hoz létre olyan módon, hogy azok ne biztosíthassanak átfogó országos védelmet, és ne szolgálhassanak alapul az ilyen rendszer kifejlesztéséhez. A szerződés értelmében mindkét országban két-két rakétavédelmi rendszer építhető: egy a főváros, és egy másik valamely szabadon választott interkontinentális ballisztikus rakétabázis védelmére. A körzetek maximum 150 kilométeres sugarúak lehetnek, legfeljebb 100-100 kilövőállással és ugyanennyi rakétaelhárító rakétával, korlátozott számú és hatósugarú radarokkal. Ugyancsak vállalták a felek, hogy az ABM kísérleti telepeiken maximum 15-15 kilövőállást tartanak fenn. Vállalták, hogy egyikük sem fejleszt ki tengeri, mozgó szárazföldi, világűrbeli vagy légi támaszponttal rendelkező helyzetváltoztató ABM rendszereket, sem olyan ABM kilövőállásokat, melyekről egynél több rakéta indítható, vagy gyorsan újratölthető. Kimondta a szerződés azt is, hogy a szerződő felek ellenrakétákat nem adhatnak át más államoknak, és nem helyezhetnek el saját területükön kívül. A szerződés betartását a felek katonai felderítő műholdjaikkal kölcsönösen ellenőrizhették.

Az első SALT-szerződésben foglalt megállapodások, amelyek nem érintették harmadik országok atomfegyvereit, 1972. október 3-án léptek hatályba. A felek eltökéltségét mi sem jellemezte jobban, mint hogy a SALT-II tárgyalások már 1972 novemberében megkezdődték a tárgyalásokat a második SALT-szerződés létrehozása érdekében.

Az Amerikai Egyesült Államok az ABM-szerződést 2001. december 13-án felmondta, a hidegháború utáni új kihívásokra hivatkozva. A szerződés érvényessége 2002. június 13-án lejárt.

Forrás: US State Department archívuma. A szerződés szövege elérhető: http://www.fas.org/nuke/control/salt1. A dokumentumot közreadja Forgách Veronika.

INTERIM AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS ON CERTAIN MEASURES WITH RESPECT TO THE LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS


The United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics, hereinafter referred to as the Parties,

Convinced that the Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems and this Interim Agreement on Certain Measures with Respect to the Limitation of Strategic Offensive Arms will contribute to the creation of more favorable conditions for active negotiations on limiting strategic arms as well as to the relaxation of international tension and the strengthening of trus between States,

Taking into account the relationship between strategic offensive and defensive arms,

Mindful of their obligations under Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,

Have agreed as follows:

Article I

The Parties undertake not to start construction of additional fixed land-based intercontinental ballistic missile (ICBM) launchers after July 1, 1972.

Article II

The Parties undertake not to convert land-based launchers for light ICBMs, or for ICBMs of older types deployed prior to 1964, into land-based launchers for heavy ICBMs of types deployed after that time.

Article III

The Parties undertake to limit submarine- launched ballistic missile (SLBM) launchers and modern ballistic missile submarines to the numbers operational and under construction on the date of signature of this Interim Agreement, and in addition to launchers and submarines constructed under procedures established by the Parties as replacements for an equal number of ICBM launchers of older types deployed prior to 1964 or for launchers on older submarines.

Article IV

Subject to the provisions of this Interim Agreement, modernization and replacement of strategicoffensive ballistic missiles and launchers covered by this Interim Agreement may be undertaken.

Article V

1. For the purpose of providing assurance of compliance with the provisions of this Interim Agreement, each Party shall use national technical means of verification at its disposal in a manner consistent with generally recognized principles of international law.

2. Each Party undertakes not to interfere with the national technical means of verification of the other Party operating in accordance with paragraph 1 of this Article.

3. Each Party undertakes not to use deliberate concealment measures which impede verification by national technical means of compliance with the provisions of this Interim Agreement. This obligation shall not require changes in current construction, assembly, conversion, or overhaul practices.

 

Article VI

To promote the objectives and implementation of the provisions of this Interim Agreement, the Parties shall use the Standing Consultative Commission established under Article XIII of the Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems in accordance with the provisions of that Article.

Article VII

The Parties undertake to continue active negotiations for limitations on strategic offensive arms. The obligations provided for in this Interim Agreement shall not prejudice the scope or terms of the limitations on strategic offensive arms which may be worked out in the course of further negotiations.

Article VIII

1. This Interim Agreement shall enter into force upon exchange of written notices of acceptance by each Party, which exchange shall take place simultaneously with the exchange of instruments of ratification of the Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems.

2. This Interim Agreement shall remain in force for a period of five years unless replaced earlier by an agreement on more complete measures limiting strategic offensive arms. It is the objective of the Parties to conduct active follow-on negotiations with the aim of concluding such an agreement as soon as possible.

3. Each Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Interim Agreement if it decides that extraordinary events related to the subject matter of this Interim Agreement have jeopardized its supreme interests. It shall give notice of its decision to the other Party six months prior to withdrawal from this Interim Agreement. Such notice shall include a statement of the extraordinary events the notifying Party regards as having jeopardized its supreme interests.

DONEat Moscow on May 26, 1972, in two copies, each in the English and Russian languages, both texts being equally authentic.

For the United States of America:

Richard Nixon  

President of the United States of America

For the Union of Soviet Socialist Republics:

L.I. Brezhnev

General Secretary of the Central Committee of the CPSU

 

 

PROTOCOL TO THE INTERIM AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS ON CERTAIN MEASURES WITH RESPECT TO THE LIMITATION OF STRATEGIC OFFENSIVE ARMS

The United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics, hereinafter referred to as the Parties,

Having agreed on certain limitations relating to submarine-launched ballistic missile launchers and modern ballistic missile submarines, and to replacement procedures, in the Interim Agreement,

Have agreed as follows:

The Parties understand that, under Article III of the Interim Agreement, for the period during which that Agreement remains in force:

The United States may have no more than 710 ballistic missile launchers on submarines (SLBMs) and no more than 44 modern ballistic missile submarines. The Soviet Union may have no more than 950 ballistic missile launchers on submarines and no more than 62 modern ballistic missile submarines.

Additional ballistic missile launchers on submarines up to the above-mentioned levels, in the United States – over 656 ballistic missile launchers on nuclear-powered submarines, and in the USSR – over 740 ballistic missile launchers on nuclear-powered submarines, operational and under construction, may become operational as replacements for equal numbers of ballistic missile launchers of older types deployed prior to 1964 or of ballistic missile launchers on older submarines.

The deployment of modern SLBMs on any submarine, regardless of type, will be counted against the total level of SLBMs permitted for the United States and the USSR.

This Protocol shall be considered an integral part of the Interim Agreement.

DONEat Moscow this 26th day of May, 1972

 

For the United States of America:

Richard Nixon 

President of the United States of America

For the Union of Soviet Socialist Republics:

L.I. Brezhnev

General Secretary of the Central Committee of the CPSU

 


TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS ON THE LIMITATION OF ANTI-BALLISTIC MISSILE SYSTEMS

The United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics, hereinafter referred to as the Parties,

Proceeding from the premise that nuclear war would have devastating consequences for all mankind,

Considering that effective measures to limit anti-ballistic missile systems would be a substantial factor in curbing the race in strategic offensive arms and would lead to a decrease in the risk of outbreak of war involving nuclear weapons,

Proceeding from the premise that the limitation of anti-ballistic missile systems, as well as certain agreed measures with respect to the limitation of strategic offensive arms, would contribute to the creation of more favorable conditions for further negotiations on limiting strategic arms,

Mindful of their obligations under Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,

Declaring their intention to achieve at the earliest possible date the cessation of the nuclear arms race and to take effective measures toward reductions in strategic arms, nuclear disarma-ment, and general and complete disarmament,

Desiring to contribute to the relaxation of international tension and the strengthening of trust between States,

Have agreed as follows:

Article I

1. Each Party undertakes to limit anti-ballistic missile (ABM) systems and to adopt other measures in accordance with the provisions of this Treaty.

2. Each Party undertakes not to deploy ABM systems for a defense of the territory of its country and not to provide a base for such a defense, and not to deploy ABM systems for defense of an individual region except as provided for in Article III of this Treaty.

Article II

1. For the purpose of this Treaty an ABM system is a system to counter strategic ballistic missiles or their elements in flight trajectory, currently consisting of:

(a) ABM interceptor missiles, which are interceptor missiles constructed and deployed for an ABM role, or of a type tested in an ABM mode;

(b) ABM launchers, which are launchers constructed and deployed for launching ABM interceptor missiles; and

(c) ABM radars, which are radars constructed and deployed for an ABM role, or of a type tested in an ABM mode.

2. The ABM system components listed in paragraph 1 of this Article include those which are:

(a) operational;

(b) under construction;

(c) undergoing testing;

(d) undergoing overhaul, repair or conversion; or

(e) mothballed.

Article III

Each Party undertakes not to deploy ABM systems or their components except that:

(a) within one ABM system deployment area having a radius of one hundred and fifty kilometers and centered on the Partys national capital, a Party may deploy: (1) no more than one hundred ABM launchers and no more than one hundred ABM interceptor missiles at launch sites, and (2) ABM radars within no more than six ABM radar complexes, the area of each complex being circular and having a diameter of no more than three kilometers; and

(b) within one ABM system deployment area having a radius of one hundred and fifty kilometers and containing ICBM silo launchers, a Party may deploy: (1) no more than one hundred ABM launchers and no more than one hundred ABM interceptor missiles at launch sites, (2) two large phased-array ABM radars comparable in potential to corresponding ABM radars operational or under construction on the date of signature of the Treaty in an ABM system deployment area containing ICBM silo launchers, and (3) no more than eighteen ABM radars each having a potential less than the potential of the smaller of the above-mentioned two large phased-array ABM radars.

Article IV

The limitations provided for in Article III shall not apply to ABM systems or their components used for development or testing, and located within current or additionally agreed test ranges. Each Party may have no more than a total of fifteen ABM launchers at test ranges.

Article V

1. Each Party undertakes not to develop, test, or deploy ABM systems or components which are sea-based, air-based, space-based, or mobile land-based.

2. Each Party undertakes not to develop, test or deploy ABM launchers for launching more than one ABM interceptor missile at a time from each launcher, not to modify deployed launchers to provide them with such a capacity, not to develop, test, or deploy automatic or semi-automatic or other similar systems for rapid reload of ABM launchers.

Article VI

To enhance assurance of the effectiveness of the limitations on ABM systems and their components provided by the Treaty, each Party undertakes:

(a) not to give missiles, launchers, or radars, other than ABM interceptor missiles, ABM launchers, or ABM radars, capabilities to counter strategic ballistic missiles or their elements in flight trajectory, and not to test them in an ABM mode; and

(b) not to deploy in the future radars for early warning of strategic ballistic missile attack except at locations along the periphery of its national territory and oriented outward.

Article VII

Subject to the provisions of this Treaty, modernization and replacement of ABM systems or their components may be carried out.

Article VIII

ABM systems or their components in excess of the numbers or outside the areas specified in this Treaty, as well as ABM systems or their components prohibited by this Treaty, shall be destroyed or dismantled under agreed procedures within the shortest possible agreed period of time.

Article IX

To assure the viability and effectiveness of this Treaty, each Party undertakes not to transfer to other States, and not to deploy outside its national territory, ABM systems or their components limited by this Treaty.

Article X

Each Party undertakes not to assume any international obligations which would conflict with this Treaty.

Article XI

The Parties undertake to continue active negotiations for limitations on strategic offensive arms.

Article XII

1. For the purpose of providing assurance or compliance with the provisions of this Treaty, each Party shall use national technical means of verification at its disposal in a manner consistent with generally recognized principles of international law.

2. Each Party undertakes not to interfere with the national technical means of verification of the other Party operating in accordance with paragraph 1 of this Article.

3. Each Party undertakes not to use deliberate concealment measures which impede verification by national technical means of compliance with the provisions of this Treaty. This obligation shall not require changes in current construction, assembly, conversion, or overhaul practices.

Article XIII

1. To promote the objectives and implementation of the provisions of this Treaty, the Parties shall establish promptly a Standing Consultative Commission, within the framework of which they will:

(a) consider questions concerning compliance with the obligations assumed and related situations which may be considered ambiguous;

(b) provide on a voluntary basis such information as either Party considers necessary to assure confidence in compliance with the obligations assumed;

(c) consider questions involving unintended interference with national technical means of verification;

(d) consider possible changes in the strategic situation which have a bearing on the provisions of this Treaty;

(e) agree upon procedures and dates for destruction or dismantling of ABM systems or their components in cases provided for by the provisions of this Treaty;

(f) consider, as appropriate, possible proposals for further increasing the viability of this Treaty; including proposals for amendments in accordance with the provisions of this Treaty;

(g) consider, as appropriate, proposals for further measures aimed at limiting strategic arms.

2. The Parties through consultation shall establish, and may amend as appropriate, Regulations for the Standing Consultative Commission governing procedures, composition and other relevant matters.

Article XIV

1. Each Party may propose amendments to this Treaty. Agreed amendments shall enter into force in accordance with the procedures governing the entry into force of this Treaty.

2. Five years after entry into force of this Treaty, and at five-year intervals thereafter, the Parties shall together conduct a review of this Treaty.

Article XV

1. This Treaty shall be of unlimited duration.

2. Each Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Treaty if it decides that extraordinary events related to the subject matter of this Treaty have jeopardized its supreme interests. It shall give notice of its decision to the other Party six months prior to withdrawal from the Treaty. Such notice shall include a statement of the extraordinary events the notifying Party regards as having jeopardized its supreme interests.

Article XVI

1. This Treaty shall be subject to ratification in accordance with the constitutional procedures of each Party. The Treaty shall enter into force on the day of the exchange of instruments of ratification.

2. This Treaty shall be registered pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

DONEat Moscow on May 26, 1972, in two copies, each in the English and Russian languages, both texts being equally authentic.

 

For the United States of America:

Richard Nixon 

President of the United States of America

For the Union of Soviet Socialist Republics:

L.I. Brezhnev

General Secretary of the Central Committee of the CPSU

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius