Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 RECENZIÓ
Jordán Gyula
Latin-Amerika és Kína

(LEHOCZKI BERNADETT: Latin-Amerika és Kína: A kapcsolatok új rendszere)

A világgazdaság egyik meghatározó tényezőjévé váló Kína egy viszonylag kevésbé vizsgált összefüggésben, Latin-Amerikával való kapcsolatrendszerében jelenik meg e kötetben. Választ keres arra a kérdésre, hogy Latin-Amerika (a fogalom alatt Mexikót, Közép- és Dél-Amerikát és a Karibi-térséget értve) „hogyan kerül a kínai kapcsolaton keresztül új nemzetközi erőtérbe, mennyire rendeződik át helyzete a nemzetközi kapcsolatokban és a világgazdaság rendszerében.” (8. o.) A szakirodalom túlnyomó többsége Latin-Amerika külső kapcsolatait vizsgálva az Európához és az Egyesült Államokhoz fűződő, hosszú történelmi múltra visszatekintő viszonyt elemzi, az ázsiai reláció pedig korábban elsősorban Japánt jelentette. Ezekhez képest új szereplőként jelent meg Kína, amelynek rendkívüli ütemben növekvő gazdasága óriási nyersanyag- és energia keresletet teremt, amelyhez társul az új piacok felkutatásának igénye. A latin-amerikai kapcsolatoknak egy további dimenzióját jelenti Kína számára a világpolitikai folyamatokba történő mind határozottabb beleszólás igénye, illetve a nemzetközi rendszer multipolárissá alakításának törekvése.

A könyv az 1949 és 2009 közötti periódust vizsgálja, esetenként felvillantva a korábbi történelmi előzményeket, de alapvetően a hidegháború utáni időszakra, mindenekelőtt az ezredfordulót követő évekre koncentrál. Ezt az indokolja, hogy a gazdasági és politikai kapcsolatok ekkor váltak igen intenzívvé, korábban nem tapasztalt dinamizmust és minőséget mutatva.

...

A szerző hatalmas mennyiségű, zömmel angol és spanyol nyelvű forrásra, szakirodalomra támaszkodik, emellett bőségesen használt internetes forrásokat is. Szakszerűen megfogalmazott, átgondolt mondanivalóját szép magyaros, világos stílusban fejti ki, a figyelmet végig ébren tarja. Mindezt jól szolgálja a könyv logikus, jól tagolt szerkezete és felépítése. Lehoczki Bernadett a magyar szakirodalomban hiánypótlónak számító, tudományosan számos új megállapítással szolgáló, érett munkát kínál a téma iránt érdeklődőknek.

Letölthető publikációk:

Latin-Amerika és Kína182 KBPDF dokumentum2010.02.02.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius