Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

DOMONKOS ENDRE

A Zapatero-kormány EU-politikája (2004–2005)

Spanyolország Európai Unióhoz történő csatlakozása sikertörténetnek tekinthető, és ebben a sikerben jelentős szerepet játszott az EU által juttatott pénzügyi támogatások hatékony felhasználása. Az EU-tagság az ország gazdasági szerkezetének modernizációja és nemzetközi elszigeteltségének megszüntetése mellett az ibériai lakosság életszínvonalának növekedését eredményezte.

Az országnak az EU-ba történt belépése nemcsak külpolitikai nyitást, hanem egy határozott Európa-politika kezdetét is jelentette. Spanyolország középhatalmi pozícióval rendelkezik az EU-ban, s meghatározó szereplőként vesz részt a nemzetközi politikában is, mivel sokoldalú gazdasági-kereskedelmi és kulturális kapcsolatot épített ki Latin-Amerika és a mediterrán-térség államaival.

A 2004. március 18-án megtartott parlamenti választáson – melyre rányomta a bélyegét a március 11-én Madridban elkövetett terrortámadás – hatalomra került Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) José Luis Rodríguez Zapatero irányításával újrafogalmazta a spanyol uniós politika prioritásait. A szocialisták fő törekvése a béke, a biztonság és a nemzetközi jog tiszteletben tartására, a terrorizmus elleni nemzetközi összefogás megteremtésére, az ország intézményi súlyának megőrzésére, valamint a gazdasági-szociális kohézió elvének érvényesítésére irányult. A spanyol kormány kiemelt feladatként kezelte az Alkotmányszerződés ratifikálását, a lisszaboni célkitűzések teljesítését és az EU nemzetközi szerepvállalásának erősítését a védelempolitika területén. Spanyolország ragaszkodik a strukturális és kohéziós alapok által nyújtott támogatások további fenntartásához, annak ellenére, hogy a 2007 és 2013 közötti költségvetési időszakban több spanyol régió kikerül a céltámogatások alól. A spanyolok emellett szorgalmazzák a szervezett bűnözés, az illegális bevándorlás elleni EU-keretekben történő határozottabb fellépést és Latin-Amerika országaival való gazdasági-politikai, kereskedelmi és kulturális kapcsolatok további mélyítését.

A tanulmány megírásához felhasználtam a Spanyol Stratégiai és Védelmi Intézet honlapján publikált tanulmányokat, az EU internetes honlapját és külföldi újságcikkeket. A dolgozat fő célkitűzése a spanyol álláspont és Európa-politika bemutatása a Spanyol Szocialista Munkáspárt hatalomra jutásától egészen a 2005 decemberében megtartott brüsszeli csúcsig. Ugyanakkor a spanyol uniós politika belpolitikai vetületének elemzésével, valamint  az EU költségvetésével kapcsolatos vitákkal nem kívánok foglalkozni. Célom a spanyol nemzeti érdekérvényesítés és a PSOE által megfogalmazott integrációs politika bemutatása.

Letölthető publikációk:

A Zapatero-kormány EU-politikája146 KBPDF dokumentum2007.12.21.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius