Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

VAS KORINNA NÓRA

Az egyiptomi–szovjet viszony 1967 és 1976 között, különös tekintettel Nasszer és Szadat elnök hatására a két ország kapcsolatára

A szovjet–egyiptomi viszony a hidegháború egyik legérdekesebb időszakában rendkívül szemléletesen mutatja be a szuperhatalmak hidegháborús politizálását, nagyhatalmi reflexeiket a Közel-Kelet térségében, valamint az enyhülés ellentmondásos oldalát. Az általam vizsgált időszak pusztán kilenc év, de talán egyik államnak sincs a kettő közül olyan mozgalmas kilenc éve, mint az, amelyről tanulmányomban szót kívánok ejteni. Számtalan háború, megannyi diplomáciai manőver, csúcstalálkozó és titkos megbeszélés jellemzi az egyiptomi és szovjet diplomáciai e kilenc évét.

E tanulmányban arra a kérdésre keresem a választ, miszerint valóban fordulatot jelentett- e az 1970-es év a szovjet–egyiptomi viszony történetében. Az az 1970-es év, amelyben a pánarab nacionalizmus és arab szocializmus leghíresebb alakja, Gemal Abdel Nasszer meghalt, és az az Anvar Szadat került hatalomra az arab országban, aki Egyiptomot elindította az Izraellel való megbékélés útján, és aki véget vetett Egyiptom szovjet dominanciájának, a szovjet befolyásnak, és végül a két szuperhatalom versengésében az amerikai oldal mellett köteleződött el.

Mivel két elnököt, Nasszert és Szadatot, valamint két időszakot, az 1967-től 1970-ig terjedő, valamint az 1970-től 1976-ig terjedő időszakot veszem vizsgálódásom alapjául, ezért fő módszeremként az összehasonlító elemzést kívánom alkalmazni. Összehasonlítom Nasszer és Szadat elnökségi periódusát, az általuk képviselt diplomáciai irányvonalat a szuperhatalmak konfrontatív kooperációjával a háttérben.

Munkámat egy nagyon rövid történeti áttekintéssel kezdem, majd az enyhülés időszakának az egyiptomi-szovjet viszonyra gyakorolt hatását vizsgálom meg szintén tömören, az összefüggésekre koncentrálva. A már említett összehasonlítást a Szovjetunió és Egyiptom közötti kapcsolatot leginkább szemléltető politikaterületeken végzem el, így a belpolitika, a külpolitika, a gazdaságpolitika és a katonapolitika területein. Emellett górcső alá veszem a két vezető személyiségét, vallási és ideológiai irányultságát, megvizsgálom az amerikai-egyiptomi viszonyt a megadott periódusban, Egyiptom és Izrael viszonyát, valamint végül Egyiptom térségbeli arab országokkal fenntartott kapcsolatát elemzem. Vizsgálatom minden alfejezetben a kronológiai sorrendet követi; az események hálózata, a felek diplomáciai megnyilvánulásai és statisztikai adatok összevetéséből kívánok levonni következtetéseket, összefüggéseket feltárni, melyeket a részfejezetek végén foglalom össze.

Letölthető publikációk:

Az egyiptomi-szovjet viszony241 KBPDF dokumentum2008.10.15.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius