Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 BESZÁMOLÓ
Beszámoló Szörényi András A nem állami szereplők befolyásának növekedése a nemzetközi kapcsolatok különböző területein c. PhD-értekezésének nyilvános vitájáról

 

A Budapesti Corvinus Egyetemen 2014. december 10-én lezajlott Szörényi András  A nem állami szereplõk befolyásának növekedése a nemzetközi kapcsolatok különbözõ területein c. PhD-értekezésének nyilvános vitája. A disszertáció a Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolában készült, a jelölt témavezetõje Horváth Jenõ (CSc) volt. A BCE Társadalomtudományi Területi Doktori Tanácsa az értekezés bírálatára Kiss J. Lászlót (CSc) és Tálas Pétert (CSc) kérte fel. A bíráló bizottság tagjai voltak: Rostoványi Zsolt (DSc, a bíráló bizottság elnöke), Kutasi Gábor (PhD), Nagy Boldizsár (PhD), Szûcs Anita (PhD), Kõváriné Ignáth Éva (PhD, a bíráló bizottság titkára) és a két opponens.

A nyilvános vita az egyetem doktori szabályzatának megfelelõen lezajlott. A bíráló bizottság a disszertációt és a védést a következõképpen értékelte: „A jelölt bizottság által feltett elsõ kérdés kapcsán kiemelte a gazdasági válság hatásának sokrétûségét. Két tendenciát, jelenséget emelt ki: egyrészt a nem állami szereplõk finanszírozásának kérdését (magán vs állami források) és az állami funkciók esetleges átadását a nem állami szereplõk részére.

Az Iszlám állam kapcsán elhangzott, hogy annak fejlõdése a dolgozat elméleti megközelítésének egyik legtökéletesebb letükrözõdése – ezen állítását a jelölt ki is fejtette.

Az elméleti kérdések leszûkítése a jelölt részérõl tudatos választás eredménye volt, ugyanakkor az államok szerepére vonatkozó hipotézis kapcsán a neorealista elmélet vizsgálatát indokoltnak tartotta.

A klasszikus állami funkciók közé sorolt a társadalmi, gazdasági, kulturális stb. területeket.

A bizottság a jelölt válaszait elfogadta.”

A bíráló bizottság „summa cum laude” minõsítéssel javasolta a PhD-fokozat megadását a BCE Társadalomtudományi Területi Doktori Tanácsának.

Az értekezés bekötött példánya megtekinthetõ a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának olvasóter­mé­ben, elektronikus változata a http://phd.lib.uni-corvinus.hu/820/2/Szorenyi_Andras_ten.pdf címen.

 

 

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius