Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

DOMBOVÁRI ÁDÁM

Politika és lélektan a börtönben. Antonio Gramsci politikai filozófiája

A marxista politikaelmélet és filozófia XX. századi fejlődésében sajátos helyet foglal el Antonio Gramscinak az életműve. Olyan politikus volt, akinek munkásságában elmélet és gyakorlat, filozófia és politika szervesen összekapcsolódott egymással. Olyan politikus-filozófus volt, aki jelentékeny befolyást gyakorolt nemcsak közvetlen környezetére, hanem az olasz és a nemzetközi munkásmozgalom, az olasz és az egyetemes kultúra fejlődésére is.


Ha valaki Gramscival kíván ismerkedni viszonylag szerencsés helyzetben van, hiszen a politikus-filozófus írásaiból számos válogatás jelent meg magyar fordításban is. Kronológiailag ezek: Marxizmus - kultúra - művészet. Válogatott írások , Filozófiai írások , A gyakorlat filozófiája , Levelek a börtönből , Az új fejedelem. Jegyzetek Machiavellihez , Válaszút a pedagógiában , Politikai írások 1916-1926 , Ifjúkori írások 1914-1926 . A Gramscival foglalkozó magyar szakirodalom már jóval behatároltabb. Megjelent fordításban egy életrajz , Gramsci politikai filozófiájával pedig Szabó Tibor foglalkozott .


A felsorolásból is kitűnik, hogy Gramsci számos területen fejtette ki gondolatait a szélesen értelmezett filozófián és társadalomtudományokon belül. Ugyanakkor Palmiro Togliatti egy helyen így fogalmazott: „Antonio Gramsci életének egységét a politikában kell keresni: ez a kiinduló- és végpontja."

A dolgozat témája a szűkebben értelmezett politikai filozófia területe, Gramsci gondolatainak a főbb jellegzetességeivel.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius