Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KOMMENTÁR

KOLOMIJEC, VJACSESZLAV

„Messziről jövünk és messzire tartunk” – Az Olasz Kommunista Párt megalakításának 90. évfordulójára

„Mire jutott a maguk pártja?” Ezt a kérdést, különböző szövegezésben nem egyszer tették föl újságírók Palmiro Togliattinak, az Olasz Kommunista Párt (OKP, Partito Comunista Italiano – PCI) egyik alapítójának és legismertebb vezetői egyikének. Togliatti pedig, aki mindig megőrizte a méltóságát, egy alkalommal így válaszolt erre: „Elérte azt, hogy az olasz paraszt földesura előtt állva már nem gyűrögeti a levett sapkáját.” Vagyis, eszerint az allegórikus megfogalmazás szerint, nem valami sokat. Igazából egyáltalán nem keveset, ha figyelembe vesszük, mekkora volt a szociális elesettség mértéke az Appenninek földjén; milyen rettenetesek a szociális elnyomásnak, a leigázásnak és a kizsákmányolásnak azok a formái, amelyek Olaszország parádés-bukolikus megjelenítése mögött rejlettek.

A Togliattinak egykor nekiszegezett kérdést érdemes újra föltenni most, amikor éppen 90 év telt el azóta, hogy Livorno városában megalakult az OKP.  Megéri a fáradságot, mert ezúttal megpróbálhatunk úgy válaszolni rá, ahogyan azt most már lehetővé teszi a jelentős időbeli távolság ettől az eseménytől, amelyet sokan már-már átadnának a feledésnek. Ráadásul ezt a dátumot nemcsak elfelejtették, de nem is illik emlegetni. Hiszen a történelem iróniájaként vagy gúnyolódó kedvéből éppen húsz éve annak, hogy ilyenkor januárban – szó szerint néhány nappal azelőtt, hogy betöltötte volna hetvenedik évét – az OKP megszűnt létezni. Ennek a végső aktusnak a körülményei jól ismertek. Előzménye a szovjet peresztrojka; a berlini fal leomlása; a Kelet-Európa országaiban lezajlott „bársonyos forradalmak”, majd – alig másfél évvel később – a Szovjetunió széthullása. Röviden szólva tehát az OKP történelmi útja drámai körülmények között, örömtelenül zárult le. Ami viszont most, az évforduló alkalmával indokolttá teszi egy másik kérdés fölvetését: vajon igaza volt-e annak a kommunista kisebbségnek, amely 1921 januárjában a szakítás mellett döntött, és belefogott az új párt létrehozásának nehéz munkájába.

Letölthető publikációk:

Messzirol_jovunk337 KBPDF dokumentum2012.05.28.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius