Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

BAJUSZ ANNA

A Delors–Thatcher-vita, különös tekintettel az uniós költségvetésre

A tanulmány alapvető célkitűzése, hogy mind elméleti, mind gyakorlati síkon megvizsgálja Jacques Delors és Margaret Thatcher nézetrendszerét. A cikk részletesen elemzi a két politikus uniós költségvetéssel kapcsolatos álláspontját is, majd megvizsgálja, hogy ezek hogyan éreztetik napjainkban is hatásukat a költségvetési rendszerben.

Jacques Delors és Margaret Thatcher nézeteinek különbsége, harca számos síkon vizsgálható és értékelhető. Elmélettörténeti elemzésre éppúgy lehetőséget ad, mint gyakorlati irányultságú kutatásra, vagyis az egy-egy konkrét kérdéssel kapcsolatos álláspontjuk vizsgálatára. Jelen tanulmány hármas megközelítést alkalmaz, amennyiben először a tágabb elméleti síkon hasonlítja össze a nézeteiket, majd a nyolcvanas évek legfontosabb európai vállalkozásairól, a politikai unió és a gazdasági és monetáris unió megteremtéséről vallott nézeteket vizsgálja, ezt követően pedig az uniós költségvetéssel kapcsolatos álláspontjukat tekinti át. Ez az elemzési módszer lehetőséget ad arra, hogy mind elméleti, mind gyakorlati téren megvizsgáljuk, hogyan befolyásolta a Közösség (illetve egy konkrét terület, a közös költségvetés) előrehaladását a korszak legélesebb ideológiai szembenállása, mintegy az elméleti különbségek felől közelítve egy szűken vett integrációs területet.

Mind Jacques Delors, mind Margaret Thatcher személyében olyan politikusokról van szó, akik érdemi, napjainkban is érezhető örökséget hagytak a közös költségvetés számára, így ennek vizsgálatával részletesen foglalkozom a tanulmányban. Természetesen ezirányú következtetéseim nagymértékben szubjektívek.

A közös költségvetés fejlődéstörténetét kutatva úgy látom, hogy – bár ugyanazon korban két teljesen ellentétes nézetrendszer is legitimitást nyerhet, amint azt Delors és Thatcher példája mutatja – elkülöníthetőek azok az időszakok, amelyek során reális esély nyílik ambiciózus, föderalista ihletésű reformokra, valamint azok a szakaszok, amelyek alapvetően a tagállamok fokozott önérdekkövetéséről szólnak. A funkcionalista módszer azonban a fenti tendenciáktól többnyire független előrelépési lehetőséget kínál a közös költségvetés számára, így szemben Delors és Thatcher egyaránt markáns álláspontjával, ebben látom a fejlődés lehetőségét.

Letölthető publikációk:

A-Delors-Thatcher-vita655 KBPDF dokumentum2015.10.06.

GROTIUS KÖNYVTÁR


Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2018 Grotius