Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Vásárhelyi Miklós felszólalása az Országgyűlésben
1990.06.26.

Vásárhelyi Miklós 1917-ben született az akkor az Osztrák-Magyar Monarchia területén fekvő Fiuméban (ma Rijeka, Horvátország). Gyermekkorát szülővárosában töltötte, itt kezdte meg tanulmányait olasz nyelvű iskolában. Családja 1927-ben Magyarországra költözött. Vásárhelyi Miklós a Debreceni Piarista Gimnáziumban végezte el középiskolai tanulmányait, majd Rómában folytatott jogi tanulmányokat, amelyeket a Debreceni Tudományegyetem Jogtudományi Karán fejezett be (1939–1942). 1938-ban belépett az akkor illegális Kommunisták Magyarországi Pártjába (KMP), s a világháború idején részt vett az ellenállási mozgalomban.

1945-től a Szabadság, majd a Szabad Nép munkatársa, tudósított a párizsi béketárgyalásokról. A Nagy Imre kormány idején, 1954-től 1955-ig a Tájékoztatási Hivatal elnökhelyettese. 1956-ban a forradalmi Nagy Imre kormány sajtófőnöke lett, majd a forradalom bukását követően családjával együtt Romániába deportálták. A Nagy Imre perben vádlott volt, öt év börtönbüntetésre ítélték 1958-ban, majd 1960-ban amnesztiával szabadult. 1989-ben rehabilitálták és megsemmisítették ítéletét.

1972-től 1990-ig az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa volt, és sajtótörténeti kutatásokat folytatott. A hetvenes években a formálódó demokratikus ellenzék munkájában részt vett, 1988–1989-ben a Szabad Kezdeményezések Hálózata, majd az SZDSZ alapítói között volt. 1983–1984-ben fél évet az Egyesült Államokban  töltött, a Columbia Egyetemen. Visszatérését követően, 1984-től a Soros Alapítvány munkájában vett aktívan részt, 1990-től az alapítvány alelnöke, majd 1993-tól 2001-ig elnöke volt.

Vásárhelyi Miklós a rendszerváltást követő első választásokat követően felállt Országgyűlésben 1990 és 1994 között az SZDSZ képviselőcsoportjának tagja volt. ugyanebben az időben az Országgyűlés Külügyi Bizottságának tagja volt. Ebben a parlamenti ciklusban, 1990. május 15-én javasolta, hogy vizsgálják felül Magyarország és a Varsói Szerződés (VSZ) viszonyát, javaslatát iromány formájában terjesztette az Országgyűlés elé. Ezt a javaslatot vitatta meg az Országgyűlés Külügyi Bizottsága, majd az parlament 1990. június 26-i ülésnapján. Vásárhelyi Miklós felszólalásában utalt arra, hogy 1956. november 1-jén a Nagy Imre kormány bejelentette, hogy Magyarország kilép a VSZ-ből. A képviselő az eredeti irományában javasolta a VSZ-ből való kilépést, de amíg ez meg nem történik, addig is a VSZ katonai szervezetének munkájában való részvétel felfüggesztését indítványozta.

 

(Újra közreadja Ignáth Éva)

Forrás: az Országgyűlés honlapja: http://www.parlament.hu/naplo34/017/0170004.html

Letölthető publikációk:

Vásárhelyi Miklós felszólalása az Országgyűlésben112 KBPDF dokumentum2009.12.14.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius