Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
A ventotenei kiáltvány
1941.08.15.

 

 

A ventotenei kiáltvány elnevezéssel elhíresült dokumentum szerzője az olasz Altiero Spinelli és Ernesto Rossi.

Spinelli (1907–1987) 17 évesen lépett be az Olasz Kommunista Párt ifjúsági szervezetébe, a 1927-ben a fasiszta különleges törvényszék kommunista és antifasiszta tevékenysége miatt 16 év és nyolc hónap börtönbüntetésre ítélte. 1937-ben a büntetését száműzetésre változtatták, átszállították a Ponza száműzetés-szigetre, ahol Sztálin személyiségének és politikájának megítélése miatt szembekerült elvtársaival, akik kizárták a pártból. Hamarosan átszállították a Ventotene szigetre, ahol szoros barátságot kötött a Giustizia e Libertŕ mozgalomhoz tartozó Ernesto Rossival, Eugenio Colornival. Előbbivel közösen írták a szóban forgó dokumentumot.

Rossi (1897–1967) 18 évesen önkéntesként részt vett az első világháborúban, a világháború után nacionalista újságíró, 1922 után szembefordult a fasizmussal. 1927-ben a különleges törvényszék 20 év börtönre ítélte, 1936-ban büntetését száműzetésre változtatták, amit a Ventotene szigeten töltött.

A szigeten a különböző tudományos, kulturális és politikai „podgyásszal” érkezett száműzöttek hozzájuthattak könyvekhez, folyóiratokhoz, „szabadon” gondolkozhattak, írhattak, vitatkozhattak. Spinelli és Rossi 1941 tavaszán vetették papírra a kiáltvány szövegét, amelyet a következő hónapokban többször alaposan megvitattak barátaikkal; a „végleges” változat 1941 augusztusára alakult ki, amikor már náci Németország megtámadta a Szovjetuniót.

A ventotenei kiáltvány kiemelkedő jelentőségű az európai egység eszméjének fejlődéstörténetében, alapvető dokumentum a föderalista áramlat történetében. Szerzői azért írták kiáltványukat, hogy a világháború utáni Európa az európai népek föderációként szerveződjön újjá, hogy programot adjanak a majd megszülető európai föderalista mozgalomnak.

1943 nyarán, azt követően, hogy a király leváltotta Mussolinit, a ventotenei száműzöttek kiszabadultak, 1943. augusztus 27–28-án Milánóban más szociálliberális barátaikkal megalapították az Európai Föderalista Mozgalmat, majd néhány nappal később más dokumentumokkal együtt brossura formájában közzétették A ventotenei kiáltványt is. Az 1941 nyarán keletkezett szöveg aktualizálására, stilizálására nem volt idejük., Észak-Olaszország német megszállása (1943. szeptember 9.) után Spinelli Svájcba menekült, megszervezte a kiáltvány újabb kiadását, majd a francia föderalista mozgalom megszületésével franciául is megjelent a kiáltvány. A háború után pedig már az európai föderalista mozgalom egyik alapdokumentumának számított.

 

A dokumentumot újra közreadja Horváth Jenő, az olasz nyelvű közlés forrása http://www.mfe.it/ventotene.htm

Letölthető publikációk:

Manifesto di Ventotene101 KBPDF dokumentum2008.11.11.
The Manifesto of Ventotene98 KBPDF dokumentum2008.11.11.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius