Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
A Külügyminisztérium nyilatkozata az ukrajnai helyzetről
2014.03.02.

 

2014. március 2. 16:21

Magyarország Külügyminisztériuma, megerõsítve a korábbi nyilatkozataiban foglaltakat, mély aggodalmának ad hangot az ukrajnai helyzet eszkalálódásával összefüggésben.

Ismételten leszögezzük, hogy elkötelezettek vagyunk a Magyarországgal szomszédos Ukrajna területi egysége és szuverenitása mellett, és a nemzetközi kötelezettségek, így az ENSZ Alapokmánya figyelmen kívül hagyásaként értékeljük az ország területi épségének megsértését.

Ezzel összefüggésben felhívjuk az Ukrajna státuszát szabályozó, 1994-ben elfogadott Budapesti Memorandum aláíróit a dokumentum elsõ paragrafusában foglalt kötelezettségeik betartására, amely garantálja az ország határainak, területi integritásának és szuverenitásának sérthetetlenségét.

Emlékeztetünk arra, hogy a magyar Kormány az ukrajnai válság elmélyülése óta számos alkalommal, önállóan és a visegrádi partnereinkkel egyeztetett módon, V4 miniszterelnöki illetve külügyminiszteri nyilatkozatokban, önálló sajtóközleményekben, két-és többoldalú találkozók során, így legutóbb Martonyi János külügyminiszter 2014. március elsején véget ért, Kijevet, Donyecket és Kárpátalját érintõ útja alkalmával, valamint a nemzetközi fórumok lehetõségét kihasználva következetesen képviselte az Ukrajna területi egységével kapcsolatban megfogalmazott álláspontját.

A jelenlegi feszült helyzetben hangsúlyosan aláhúzzuk, hogy a válság további elmélyülését és egy esetleges katonai összetûzést az érintett felek kizárólag békés eszközökkel, tárgyalás útján tudnak csak elkerülni, amint azt vállaltak a Budapesti Memorandum 6. paragrafusában is. Magyarország ehhez kész megadni mindenfajta közremûködést és felajánlja a segítségét.

A Magyar Külügyminisztérium felhívással fordul az ukrajnai válságban érintett valamennyi félhez annak érdekében, hogy tartózkodjanak az olyan provokatív lépésektõl, amelyek a feszültség növekedéséhez és erõszak alkalmazásához vezethetnek, beleértve az Ukrajna területén élõ etnikai és nyelvi kisebbségek – hangsúlyosan a Magyarország számára kiemelten fontos kárpátaljai magyar közösség – biztonságérzetét és jogbiztonságát veszélyeztetõ döntéseket. A magyar Kormány mind kétoldalú érintkezései, mind a nemzetközi egyeztetések során, így az Európai Unió és a NATO illetékes fórumain a továbbiakban is hangot ad ezen aggályainak.

Ezzel összefüggésben a Külügyminisztérium sajnálatosnak tartja, és Ukrajna, valamint a térség biztonságát, továbbá a kárpátaljai magyar közösség helyzetét súlyosan veszélyeztetõ jelenségnek tekinti, hogy egyes magyarországi pártok az ukrajnai válságot partikuláris érdekeiket szolgáló pártpolitikai célokra használják fel.

(Külügyminisztérium)

Forrás: A Külügyminisztérium honlapja. In: http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/a-kulugyminiszterium-nyilatkozata-az-ukrajnai-helyzetrol

 

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius