Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
A lausanne-i szerződés
1932.07.09.

 

Az 1929–1933. évi világgazdasági válság – egyéb okok mellett – lehetetlenné tette a Young-terv végrehajtását. Hoover amerikai elnök 1931. június 20-án egy évre felfüggesztette a háborúból eredõ összes államközi tartozások, a jóvátételek és a szövetségesek egymás közötti adósságainak  fizetését (Hoover-moratórium), minthogy az ellenszolgáltatás nélkül teljesített fizetések csak súlyosbították a világgazdasági válságot.

A Hoover-moratóriumot követõen az érdekelt kormányok behatóan foglalkoztak a jóvátételi kérdések rendezésével, ezek közül kiemelkedik a Nemzetközi Fizetések Bankja által folytatott vizsgálat (baseli jelentés), majd Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Belgium és Japán kormányainak 1932. február 13-án közzétett nyilatkozata a lausanne-i konferencia összehívásáról. A lausanne-i konferencia (1932. június 16.–július 9.) már összeülése napján felfüggesztette a jóvátétel vagy háborús adósság címén járó fizetések teljesítését.

A július 9-én kelt záróokmány öt mellékletet tartalmaz. Ezek közül az I., a III. és IV. sz. mellékletet közöljük, nevezetesen a német jóvátételekre, a nem német jóvátételekre vonatkozó egyezményt, valamint a Közép- és Kelet-Európáról szóló határozatot.

A lausanne-i szerzõdés végleg eltörölte a német jóvátételi fizetéseket, hárommilliárd márkának egyszeri befizetése mellett az 1935. július 9-én esedékes adósság-jóváírás útján; a nem német jóvátételek fizetésének a konferencia összeülésekor történt felfüggesztését pedig egyelõre 1932. december 15-ig meghosszabbította. A lausanne-i szerzõdéssel a jóvátételi fizetések ténylegesen megszûntek. (N.I.)

 Forrás: Halmosy Dénes: Nemzetközi szerzõdések 1918–1945. A két világháború közötti korszak és a második világháború legfontosabb külpolitikai szerzõdései. Második, átdolgozott és bõvített kiadás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Gondolat Könyvkiadó, 1983, Budapest.  308–313.

Letölthető publikációk:

A-lausanne-i-szerzodes404 KBPDF dokumentum2013.02.08.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius