Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

NÉMETH ISTVÁN

Lenin hazautaztatása Oroszországba 1917 tavaszán – német játék a világforradalommal?

1917 tavaszán Lenin hazautaztatása Svájcból Németországon keresztül a „leplombált vagonban” az első világháború legendái közé tartozik. A különböző feljegyzésekben és visszaemlékezésekben az utazást, annak hátterét és szervezőit azonban egyáltalán nem, vagy pontatlanul és egyoldalúan említik. Általánosan elterjedt nézet szerint Lenin hazautaztatásával Erich Ludendorff tábornok hozható kapcsolatba. Eszerint a tábornok azért szervezte meg az utazást, hogy az 1917. februári/márciusi orosz forradalom után a még harcképes orosz hadsereg maradékainak gyors szétzilálásával tehermentesítse a keleti német frontot a német hadsereg küszöbön álló döntő, nyugati hadjáratai előtt. Ez az alapelképzelés nagyrészt helytálló, de a német politikai vezetés szorult helyzetében egy – később tévesnek bizonyult – logikai sort felállítva ennél többre, egyenesen különbékére törekedett Oroszországgal, amelyet feltételezései szerint Franciaország is követ majd. Ekkor pedig, még az amerikai csapatok partra szállása előtt teljes erővel Nagy-Britannia ellen fordulhatnak. Lenin hazavitelének megszervezésében a német Külügyi Hivatal (Auswärtiges Amt – AA) volt a kezdeményező, amely szerteágazó ügynöki kapcsolatait is felhasználta az akcióhoz. Kifelé visszafogottságot tanúsítva, lépéseit szinte patikamérlegre helyezve alakította a nemzetközileg rendkívül kényes diplomáciai lépést. A német bürokrácia és az orosz emigránsok együttműködésével a sietős hazautaztatást három hét alatt lebonyolították. Az akcióban részt vett a német vezérkar, valamint a svájci és a svéd kormány is. Az akció tényleges nyertesei végül a bolsevikok lettek. Útiköltségüket ugyan saját zsebből fizették, de útjukat az 1917. novemberi forradalomig nagyvonalú német pénzügyi támogatás egyengette.

Letölthető publikációk:

Lenin_hazautaztatasa_Oroszorszagba625 KBPDF dokumentum2011.09.12.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius