Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

M. SZEBENI GÉZA

Ad usum delphini…

Raymond Aron szerint de Gaulle visszatérését a hatalomba az ország válságos állapota, a parlament tekintélyének összeomlása és az ő, de Gaulle személyisége tette lehetővé. Majd háromezer könyvet írtak a Tábornokról, a tanulmányok száma pedig nagyság rendekkel több, s ő maga is oldalak ezrein fejtette ki nézeteit – a saját vagy más pennájával – nemzeti szuverenitásról, demokráciáról, társadalmi igazságosságról, erkölcsről. Politikusi zsenialitása abban rejlett, hogy a világot mozgásában, jéghideg racionalizmussal szemlélte a nemzetközi kapcsolatokat („egy embernek lehet barátja, egy nemzetnek soha”) és habozás nélkül, legtöbbször – de nem mindig – helyesen reagált a változásokra. Realitásérzéke kétségkívül hozzájárult politikusi pályafutása hatalmas íveléséhez. De Gaulle a francia történelem egyik legtöbbet vitatott személyisége, s okkal, mivel a mindkét színrelépésekor fennálló rendszer szinte valamennyi szegmenséhez hozzányúlt, és így azok szereplőivel totális konfrontációba került, minek következtében nevezik majd összeesküvőnek és fasisztának is. Igaz, a „respublica”-ról vallott elképzelései fundamentálisan különböztek attól, amit a harmadik és a negyedik köztársaság gyakorlata felmutatott. A nép közvetlen részvételére alapozott demokrácia felfogása gyökeresen különbözött a köztes – választott – testületek és intézmények tevékenységében testet öltött demokrácia koncepciótól. Bírálói szívesen hivatkoztak Alexis de Tocqueville-re, aki szerint a hadsereg – a katonák – abszolúte semmit nem értenek a (nép)képviseleti rendszer lassú és bonyolult szerkezetének a működéséből, s de Gaulle, lévén katonaember...

Letölthető publikációk:

Ad_usum_delphini634 KBPDF dokumentum2012.05.03.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius