Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

ZSINKA LÁSZLÓ

Az Európa-fogalom történeti alakváltozásai a késő középkorban és a kora újkorban

Az ezredfordulótól az „Európa” szó használata a Karoling-korhoz képest újra háttérbe szorult.Nyugat-Európában az 1054-es egyházszakadás és a keresztes hadjáratok meghirdetése a latin kereszténység önbizalmának – demográfiai és gazdasági erejének – megnövekedését érzékeltette. A keresztes háborúk sikerei először tették lehetővé, hogy a latin keresztény Európa a Szentföld elfoglalásával túllépjen saját határain. A latin egyház diadalmas univerzalizmusához „Európa” helyett úgy tűnik, jobban illett a „kereszténység”, a Respublica Christiana fogalma. Az „Európa” szó használata csak a késő középkortól vált ismét gyakoribbá.

Letölthető publikációk:

Az_Europa-fogalom436 KBPDF dokumentum2012.09.14.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius