Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

KRAUSZ TAMÁS

Harc Ukrajnáért. Az ukrajnai válság külső és belső eredői

Vitathatatlan, hogy a Szovjetunió összeomlását, a bipoláris világrend felbomlását követõen a világ területi és gazdasági felosztása rohamléptekben folytatódik, súlyos romokat hagyva maga után. Elegendõ, ha Jugoszlávia, Irak, Afganisztán, Líbia vagy éppen most Ukrajna lerombolására utalunk. A véres imperialista konkurenciaharc, mint oly sokszor a történelemben, ma is a nagyhatalmi (katonai és politikai) befolyásról, terjeszkedésrõl, a profittermelés, a tõkefelhalmozás fenntartásáról és növelésérõl, az energiaforrások (mindenekelõtt az olaj, gáz, a szén stb.) kitermelésének, szállításának, eladásának ellenõrzésérõl szól.

A Szovjetunió felbomlása olyan méretû politikai földrengést idézett elõ, amely átrendezte a nemzetközi politikai erõviszonyokat, s az egykori szovjet blokk helyén hol életképesebb, hol kevésbé életképes nemzetállamok jöttek létre a különbözõ nagyhatalmi-gazdasági-politikai érdekeknek megfelelõen, a helyi hatalmi elitek legaktívabb részvételével.

Még meg sem száradt a tinta a független ukrán állam létrehozását 1991-ben deklaráló dokumentumon, amikor már tudni lehetett, hogy az egységes és centralizált ukrán állam létrehozásának kísérlete nem lesz hosszú életû. Mindennek ellenére az ukrán nemzetállam kiépítésének kudarcát nem könnyû megérteni. A jelenségnek számos rétege van.

Letölthető publikációk:

Harc-Ukrajnaert429 KBPDF dokumentum2014.08.22.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius