Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 RECENZIÓ
Bodnár Krisztián
Egy társadalomtörténetbe ágyazott Štúr-életrajz

(DEMMEL JÓZSEF: A szlovák nemzet születése. L’udovít Štúr és a szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon)

 

2011-ben Demmel Józsefnek, a fiatal történésznek újabb kötete jelent meg a Kalligram Kiadónál, amely ezúttal nem különbözõ témájú, a szlovákságról szóló tanulmányokat tartalmaz, hanem L’udovít Štúr, a jelentõs szlovák közéleti személyiség és politikus életrajzát adja. (A szerzõ elsõ nagyobb lélegzetû mûve az Egész Szlovákia elfért egy tutajon… címû, 2009-ben megjelent könyve volt, szintén a Kalligram Kiadónál.) Igaz, nem hagyományos biográfiáról beszélünk, több szempontból sem. Maga Demmel is kijelenti, hogy ez „társadalomtörténeti életrajz” (76. lap), és ezt következetesen szem elõtt is tartja végig a mûvében. E koncepció szerint az egyén és a társadalom nem választható el egymástól, kölcsönön hatásban állnak egymással, és az egyén életének ismeretéhez, megrajzolásához feltétlenül szükséges a társadalom ábrázolása is, ugyanakkor a társadalomra/nemzetre is visszahatnak az egyes emberek cselekedetei. Ily módon Štúr, illetve a szlovák nemzet egyaránt „fõszereplõjévé” válik a történetnek. Másrészt a híres politikus életét is inkább különbözõ problémák szempontjából közelíti meg a szerzõ, miközben a lineáris elbeszélésmód megmarad. Viszont éppen a probléma-központú felfogás miatt érezheti néha úgy az olvasó, hogy tanulmánykötetet tart a kezében, és nem biográfiát.

Letölthető publikációk:

Bodnar_Krisztian_recenzio534 KBPDF dokumentum2013.02.17.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius