Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
34. szám (2011)E-KÖNYVTÁR

KEMENSZKY ÁGNES

Az európai muszlim közösségek sajátos színfoltja: a balkáni muszlimok

A balkáni iszlám a kilencvenes években, a délszláv térségben zajló háborúk következtében került az ­elméleti szakemberek látóterébe. A témáról folyó tudományos diskurzusban szinte alapvetésként jelenik meg az a meggyõzõdés, hogy a balkáni iszlám közösségek „különlegesek” és sajátos jellemzõiknek köszönhetõen nem illeszthetõk a nyugati iszlámmal közös tárgyalási keretbe, de a hagyományos iszlám központok közösségeitõl is jelentõs mértékben különböznek.

Miben rejlik ez a különlegesség? A jellegzetességek felsorolásánál kísérletet teszünk arra, hogy röviden szóljunk a térség minden muszlim csoportjáról, a kisebb lélekszámúakról is, a tanulmány azonban alapvetõen a Balkán két legnagyobb lélekszámú muszlim etnikumára, a bosnyákokra és az albánokra fókuszál, utóbbiak közül pedig kifejezetten az albániai és koszovói albánokra. Elõször sorra vesszük azokat a tényezõket, amelyek megkülönböztetik a balkáni iszlám közösségeket a világ más részein élõ muszlimok csoportjaitól, azután szólunk a vallás szerepérõl a balkáni népek muszlim identitásának formálódásában, majd áttekintjük, hogy a különbözõ történelmi korokban milyen sors jutott osztályrészül a bosnyák és albán népcsoport tagjainak.

Letölthető publikációk:

A balkáni muszlimok450 KBPDF dokumentum2011.01.13.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius