Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

CSICSMANN LÁSZLÓ

A mérsékelt iszlamista mozgalmak szerepe az „arab tavaszt” követő politikai átmenetben

Az iszlamista pártok politikai szereplésének értékelésével kapcsolatosan megoszlanak a vélemények az elemzők között. Térnyerésüket a szakirodalom homlokegyenest ellentétesen ítéli meg. A szkeptikusok annak adnak hangot, hogy az iszlamisták a demokráciát eszközként használják fel végső céljuk, az iszlám állam megvalósításához. Bassam Tibi például egyik tanulmányában azt állítja, hogy míg az iszlám és a demokrácia összeegyeztethető, addig az iszlamizmus és a demokrácia biztosan nem. Az optimisták ezzel szemben a demokratikus átmenet kiteljesedését látják az iszlamista pártok politikai részvételében, illetve győzelmében. Továbbá azzal a kritikával illetik a szkeptikusok álláspontját, hogy azok túlértékelik az iszlamisták szerepét az átmenetben, s a választási eredményeket kiragadják a politikai kontextusból. A fenti bevezetés számos kutatási kérdést vet fel. Beszélhetünk-e az 1960-as, ’70-es évekhez hasonló iszlám újjáéledésről? Mivel magyarázható az iszlamista pártok választási sikere? Milyen következményei vannak az iszlamisták választási győzelmének a nyugati világra nézve, illetve a belpolitikában a különféle politikai és társadalmi csoportok (pl. nők, vallási kisebbségek) számára? Jelen tanulmány az arab világban végbemenő politikai folyamatokat – az arab tavasz eseményeit – kívánja tágabb kontextusba helyezni és az iszlamista mozgalmaknak a jelenleg is zajló politikai átmenetben betöltött szerepét elemezni.

(Első közlés: Külügyi Szemle, 2012.1. sz. 103–127.)

Letölthető publikációk:

A_mersekelt_iszlamista_mozgalmak_szerepe977 KBPDF dokumentum2012.06.17.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius