Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

TÖRŐ CSABA

Nemzetközi válságkezelő és emberiességi kényszerintézkedések: az elmúlt két évtizedben kialakult gyakorlat

A nemzetközi közösség cselekedni kész és képes tagjainak az ENSZ Biztonsági Tanács (BT) által kibocsátott felhatalmazás alapján 2011. március 19-én megkezdett kollektív fegyveres kényszerintézkedései kapcsán ismét előtérbe került az utóbbi két évtizedben formálódó nemzetközi válságkezelő gyakorlat egyik lényeges vetülete. Habár kétségtelenül összetett és különböző dilemmákat, kétségeket, illetve motivációs lehetőséget felvető nemzetközi akció elindítására került sor, a kivételes fegyveres intézkedéseket megengedő határozat kifejezett indoka a civil lakosság elleni erőszak megállítása. Ez az egyértelmű szándék előtérbe helyezte az emberiességi célokkal indokolt és igazolható kollektív (azaz koalíciók vagy regionális szervezetek által irányított együttes) katonai fellépések lehetőségét. Ez a gyakorlat az elmúlt néhány évben függőben volt ugyan, de jelentősége és a nemzetközi válságkezelési lépések meghatározásában, végrehajtásában és nemzetközi elfogadtatásában játszott szerepe napjainkban ismét meghatározó fontosságúvá vált.

A Líbia elleni nemzetközi fellépés indokainak és közvetlen céljainak pontos megértése, valamint a legitimitását és jogszerűségét alátámasztó indoklásának megértése érdekében érdemes áttekinteni azt a tendenciát, illetve formálódó nemzetközi gyakorlatot, amelybe beilleszthető maga a jelenleg is folyamatban lévő (az első hét után NATO-irányítás alá került) katonai válságkezelő fellépés közvetlen okaként szolgáló szempont. A líbiai polgárháborús konfliktus járulékos veszteségeit, a civilek elleni erőszakot megfékezni kívánó külső fegyveres kényszerintézkedések hatékonysága kérdéses, és várható politikai eredményei bizonytalanok maradnak mindaddig, amíg visszatekintve azonosíthatóvá nem válnak. Az azonban bizonyos, hogy e nemzetközi katonai akció jellege és kiváltó okai egy fejlődési tendencia nagyon fontos újabb állomását jelentik a nemzetközi közösség politikai egyetértéssel kifejezett követeléseinek és az emberiességi minimum védelmének kollektív kikényszerítése terén.

 

Letölthető publikációk:

Nemzetkozi valsagkezelo es emberiessegi kenyszerintezkedesek470 KBPDF dokumentum2011.05.05.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius