Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

RAPCSÁK JÁNOS

Nagy-Britannia és az európai integráció a Thatcher-korszakban

 

A még a hatvanas években megjelent és a hetvenes években kibontakozott „új jobboldal" (New Right) politikai és gazdasági filozófiája elfordult a korporatista-liberális szemlélettõl és radikális neoliberalista koncepciót dolgozott ki. Ez a felfogás hamarosan bizonyos mértékû ötvözetet alkotott a hozzá számos ponton kapcsolódó neokonzervatív irányzattal, és az évtized második felében egyedüli alternatív megoldásnak feltüntetve magát a még jelenlévõ keynesiánus felfogással szemben, dominanciára tett szert az angolszász államokban. Ez az ideológia szkepszissel figyelte az európai egység folyamatát, gyanakvóan viselkedett a Szovjetunióval szemben, nem volt híve a multilaterális tárgyalásoknak, és hitet tett az angolszász hatalmi koncert mellett, amelyet – újra – Nagy-Britannia politikai és gazdasági garanciájának tekintett. Margaret Thatcher elõbb pártvezérré, majd miniszterelnökké való választása egy globális jelenségnek a megerõsítése volt.

Az 1979 májusában hatalomra került Margaret Thatcher megkísérelte a brit külpolitika reorientációját, részben a háború utáni világrend válságának hatására, részben az amerikai külpolitika változásaira reagálva. (Ezt az amerikai külpolitikát agresszív szovjetellenesség – a „Gonosz Birodalma" – jellemezte, másrészt az önálló cselekvési képesség fokozása a harmadik világban; viszonylagos közömbösséget mutatott Európa ügyei iránt, s elkezdte Amerika gazdasági érdekeinek fokozatos áthelyezését az Atlantikumból a Pacifikum térségébe. Röviden: az elvesztett hegemón szerep visszaszerzésének kísérletérõl volt szó.)

Letölthető publikációk:

Nagy-Britannia-es-az-europai-integracio460 KBPDF dokumentum2013.04.28.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius