Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Az antikomintern paktum
1936.11.25.

Mivel Hitler Nagy-Britanniával nem jutott a remélt egyetértésre ideiglenes megoldásként Olaszország irányában a Berlin–Róma-tengelyt (1936. november 1.) Japán felé pedig az antikomintern paktum megkötését választotta. A Japánhoz és Olaszországhoz való közeledésnek bizonyos fokig tartalékfunkciót szánt arra az esetre, ha Anglia nem szövetkezik Németországgal. Vagyis egy angolellenes, Japántól Spanyolországig terjedõ kontinentális hatalomkoncentrációt tervezett. Ribbentrop a szovjetellenes és pro-brit politikájával ellentétben – különösen 1938–1939-tõl – hosszú távon inkább a szovjet semlegesség megõrzésének biztosítására törekedett, és angolellenes vonalat képviselt.

Az antikomintern paktumhoz 1937. november 6-án Olaszország is csatlakozott. Így a Berlin–Róma-tengely Berlin–Róma–Tokió háromszöggé bõvült.

Az antikomintern egyezményhez 1939. február 24-én Magyarország és Mandzsukuo, 1939. március 27-én Spanyolország is csatlakozott.

1941. november 25-én az egyezményt további öt évre meghosszabbították. Ebbõl az alkalomból csatlakozott hozzá Bulgária, Dánia, Finnország, Horvátország, Románia, Szlovákia és a Nankingban székelõ japánbarát kínai kormány.

 

Forrás: Halmosy Dénes: Nemzetközi szerzõdések 1918–1945. A két világháború közötti korszak és a második világháború legfontosabb külpolitikai szerzõdései. Második, átdolgozott és bõvített kiadás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Gondolat Könyvkiadó, 1983, Budapest. 406–411., ill. Németh István: Demokrácia és diktatúra Németországban 1918–1945. II. kötet. A „Harmadik Birodalom”. L’Harmattan Kiadó, 2007. 556–559. Újra közreadja N.I.

Letölthető publikációk:

Az-antikomintern-paktum396 KBPDF dokumentum2013.04.28.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius