Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Az Európai Tanács 2014. március 20–21-i ülésének Ukrajnával kapcsolatos állásfoglalása
2014.03.20.

2014. március 16-án népszavazást rendeztek az akkor még Ukrajnához tartozó Krími Autonóm Köztársaságban a terület státusáról, amelyen a választók nagy többsége az Oroszországhoz csatlakozás mellett szavazott. Az EU-országok külügyminiszterei március 17-én ismételten illegitimnek nyilvánították a referendumot és szankciókat fogadtak el több orosz és ukrán vezetõ ellen. Ugyanaznap a Krími Köztársaság függetlenségi nyilatkozatot fogadott el, 18-án pedig képviselõi szerzõdés írtak alá Moszkvában a félsziget Oroszországhoz történõ csatlakozásáról. A szerzõdést az orosz parlament alsóháza 20-án, a felsõháza 21-én ratifikálta. Az egyezmény ugyanaznap hatályba is lépett: 2014. március 21-én a Krím és Szevasztopol az Oroszországi Föderáció részeivé váltak.

Idõközben, 2014. március 20–21-én ülésezett Brüsszelben az EU-országok állam-, illetve kormányfõibõl álló Európai Tanács, amely – egyéb korábban napirendre tûzött témák mellett – megtárgyalta a Krím orosz annexiójával és az Ukrajnával kapcsolatos kérdéseket. A tanács a külügyminiszterek határozatának szankciós nyomvonalán haladva 12 névvel bõvítette a szankciókkal büntetett moszkvai politikusok és tisztviselõk listáját. Felkérte az Európai Bizottságot, hogy készítsen hatástanulmányt a széles körû gazdasági szankciók lehetõségérõl és azok várható következményeirõl. A tagállamok megállapodtak, hogy a gazdasági szankciókat akkor léptetik életbe, ha Oroszország bármilyen további lépést tesz Ukrajna destabilizálására, azaz ha bevonul Ukrajna déli vagy keleti területeire. Elmaradt viszont a gazdasági szankciók kidolgozásáról szóló vita, a kérdést áttették az Európai Bizottság asztalára.

A 28 EU-ország állam-, illetve kormányfõje, valamint Arszenyij Jacenyuk ukrán kormányfõ a tanács ülésének keretében aláírta Ukrajna EU társulási szerzõdésének a politikai részét. (A teljes szerzõdést eredetileg 2013 novemberében Vilniusban tervezték aláírni, de annak aláírását Viktor Janukovics akkori ukrán elnök az utolsó pillanatban elutasította. Ez váltotta ki az ukrajnai kormányzat elleni tüntetéseket és tiltakozó akciókat, amelyek végül Janukovics bukásához vezettek.)

Az Európai Tanács Ukrajnáról szóló állásfoglalását lád a tanács honlapján. In: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/141707.pdf

(H.J.)

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius