Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Német(NSZK)–szovjet szerződés
1970.08.12.

Konrad Adenauer német kancellár híres moszkvai látogatása (1955. szeptember 9–13.) során megállapodás született a szovjet féllel a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételéről. A magas szintű kapcsolatok továbbfejlesztése azonban az enyhülés (dčtante) időszakáig (1969–1975) váratott magára. Az 1969-ben Bonnban hatalomra került szociálliberális kormánykoalíció új keleti politikája (Ostpolitik) azonban e téren is változásokat hozott.

1969 augusztusában a nyugatnémet szociáldemokrata párt (SPD) frakcióelnökségének Helmut Schmidt vezette delegációja Moszkvában tárgyalt Andrej Gromiko szovjet külügyminiszterrel. 1970 februárjától pedig Egon Bahr kancelláriai államtitkár folytatott több fordulós hosszú tárgyalásokat a szovjet partnerekkel az NSZK és a Szovjetunió között egy szerződés előkészítéséről. A megbeszéléseket lassította Moszkva igénye, hogy Bonn ismerje el nemzetközi jogilag az NDK-t, de végül Gromiko a határgaranciák szerződésbe foglalásával is megelégedett. A záró tárgyalások már mindkét részről külügyminiszteri szinten zajlottak, ahol az NSZK-t Walter Scheel képviselte.

Az Ostpolitik első nagy szerződésének számító német–szovjet szerződést 1970. augusztus 12-én írták alá Moszkvában. Az NSZK részéről Willy Brandt kancellár és Scheel külügyminiszter, szovjet részről Alekszej Koszigin miniszterelnök és Gromiko külügyminiszter.

A szerződés ratifikációja – elsősorban az NSZK-ban kialakult éles belpolitikai viták miatt – elhúzódott, a Bundestag a kiegészítő okmányokkal (a bonni kormány jegyzéke a négy volt szövetséges nagyhatalomhoz, a bonni kormánynak a német egységről szóló levele, Gromiko külügyminiszter négy pontból álló nyilatkozata) együtt 1972. május 17-én ratifikálta. Ezt követően a szerződés a ratifikációs okmányok Bonnban történt kicserélésével lépett hatályba.     

A szerződés az aláírásától kezdve – a későbbi lengyel–NSZK és NDK–NSZK megállapodások előfeltételeként – fontos szerepet játszott az Ostpolitik realizálásában és az európai enyhülés kibontakozásában.

(A dokumentumot újraközli Vági Attila)

 

Az újraközlés forrásai

Németh István: A Német Szövetségi Köztársaság 1949–2009. Budapest, 2010. L’Harmattan, 476–476. o.

A szerződés eredeti, német nyelvű változatának forrása: http://www.documentarchiv.de/brd/1970/moskauer-vertrag.html

A szerződés angol nyelvű változatának forrása: http://www.ena.lu/moscow-treaty-12-august-1970-020302439.html

Letölthető publikációk:

Nemet-szovjet szerzodes72 KBPDF dokumentum2011.02.18.
Moskauer Vertrag93 KBPDF dokumentum2011.02.18.
The Moscow Treaty72 KBPDF dokumentum2011.02.18.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius