Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
64. szám (2013)E-KÖNYVTÁR

SZALAY SZABOLCS

A bosnyák nemzetépítés folyamata és perspektívái

 

Meggyõzõdésem, hogy Közép-Európa, de akár az egész kontinens helyzetére nézve meghatározó lehet az, ami a Balkánon történik, mind a hard mind a soft politics szférájában. Ezen kívül a térség jelenleg is az európai integráció felé törekszik, legalábbis politikai szinten. Kérdés azonban, mire számíthat Európa a politikai nyilatkozatokon túl, merre vezetnek azok a folyamatok, melyek ma Bosznia-Hercegovina és a Balkán jelenét meghatározzák. Említésre méltónak tartom magát a nemzeti öntudat kialakításának tényét egy olyan politikai rendszerben, mely ma már inkább a globalizáció és a transznacionalizmus felé fordul. Kérdés, hogyan oldható fel az elkésett nemzetfejlõdés, a nemzeti állam hiánya és a nemzetállamokat egyre inkább elvetõ világrendszer ellentéte. Különösen nekünk, magyaroknak lehetnek fontosak a Balkánnal kapcsolatos kérdések, hiszen hazánk külpolitikai és gazdasági prioritásainak is szerves része a térséggel való kapcsolat, valamint az európai integráció támogatása.

Tanulmányomban a legnépesebb boszniai nemzet, a (muszlim) bosnyákok helyzetét, nemzeti létét meghatározó kérdéseket kívánom átfogóan vizsgálni. A dolgozat címének megfelelõen szeretném bemutatni a bosnyák nemzet politikai és kulturális fejlõdésére, öntudatának kialakulására ható tényezõket és azok lehetséges következményeit.

A tanulmány fõ kérdései: milyen tényezõk határozzák meg a bosnyák nemzetépítést? Milyen perspektívákkal bír a bosnyák nemzet? Van-e értelme a nemzetépítést és kibontakozó nacionalizmust kutatni egy globalizálódó világban? Hogyan viszonyul egymáshoz a vallási alapon létrejött bosnyák nacionalizmus és az etnikai elvet elutasító iszlám vallás?

Letölthető publikációk:

Szalay_Szabolcs_Grotius-E-konyvtar1.2 MBPDF dokumentum2013.12.16.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius