Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

CZÉKUS BÁLINT

Európa újragondolása – a nemzetállam az Európai Unióban

Az európai integrációval számos tudomány és megközelítés foglalkozott: a történettudomány, a közgazdaságtan, a politológia egyaránt kiemelt figyelmet szentelt e világtörténelmi szempontból nézve viszonylag új és a klasszikus államközpontú világrendnek némileg ellentmondó jelenségnek. Megítélésem szerint különösen azok a megközelítések érdekesek, amelyek az integráció eredményeinek puszta leírásán túl a folyamat jövőbeli irányának előrejelzésére is vállalkoznak. Ennek figyelembe vételével alapvetően két nagy csoportba oszthatjuk az integrációval foglalkozó elméleteket: az idealista jellegű irányzatok nem ismerik el, pontosabban rosszalják a nemzetállam központi szerepét, illetve a nemzeti érdeket mint az integráció mozgatórugóját, és a gyakorlatban sokszor megvalósíthatatlan végcélt jelölnek ki. Ezzel szemben az állam- vagy nemzetiérdek-központú elméletek a nemzetállami rend továbbéléseként értelmezik az integrációt, ebből adódóan az egységesülési folyamat lehetőségének korlátaira hívják fel a figyelmet. A két nagy csoportba tartozó megközelítések az európai integráció állomásai során, annak fejlődésétől nem függetlenedve, mintegy a valós folyamatok más-más hangsúllyal való értelmezéseként vagy előrejelzéseként különböző időben jelentek meg, majd többé-kevésbé párhuzamosan léteztek és ma is egymás mellett élnek tovább.

E tanulmányban elsősorban az integrációt állam- vagy kormányközpontú szempontból magyarázó irányzatok bemutatására, ezek kritikai értékelésére vállalkozom. Kikerülhetetlen, hogy utaljak az egyes korszakokra jellemző egyéb elméletekre is, ugyanis ez utóbbiak figyelmen kívül hagyása esetén az – alapvetően az előbbiekre adott kritikai válaszként megjelent – államközpontú elméletek mondanivalója sem érthető meg teljes mértékben. Ezt követően az említett elméletekből adódó néhány – Európa jövője, illetve a magyar külpolitika szempontjából fontos – következtetésre hívom fel a figyelmet.

Letölthető publikációk:

Európa újragondolása – a nemzetállam az Európai Unióban249 KBPDF dokumentum2008.11.03.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius