Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 BESZÁMOLÓ

LEHOCZKI BERNADETT

Beszámoló Domonkos Endre Nemzetközi autonómia-modellek és kisebbségi kérdés c. PhD-értekezésének vitájáról

A Budapesti Corvinus Egyetemen 2011. február 21-én lezajlott Domonkos Endre Nemzetközi autonómia-modellek és kisebbségi kérdés - A katalán regionális autonómia és tapasztalatai c. PhD-értekezésének nyilvános vitája. A disszertáció a Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolában készült, a jelölt témavezetője Kiss J. László (CSc) volt. A BCE Társadalomtudományi Területi Doktori Tanácsa az értekezés bírálatáraHarsányi Ivánt (CSc) és Antonio Domingo Lilón-t (PhD) kérte fel. A bíráló bizottság tagjai voltak: Szávai Ferenc (DSc, a bíráló bizottság elnöke), Szilágyi István (DSc), Fischer Ferenc (DSc), Kengyel Ákos (PhD), Lehoczki Bernadett (PhD, a bíráló bizottság titkára) és a két opponens.

A nyilvános vita az egyetem doktori szabályzatának megfelelően lezajlott. A bíráló bizottság a disszertációt és a védést a következőképpen értékelte: „Domonkos Endre értekezésében rendkívül aktuális és fontos kérdést vizsgált: a kisebbségek és a nemzetközi autonómia-modellek bemutatásán túl a katalán modellre fókuszált. Az autonómia-törekvések nemcsak Európában, de globális szinten is jelen vannak; Magyarország és a kelet-közép-európai régió szempontjából pedig kiemelkedő jelentőségűek az ilyen irányú kutatások. A disszertáció legfőbb – gyakorlati jelentőséggel is bíró – eredménye, hogy a szerző külön fejezetben vizsgálta a katalán regionális autonómia tapasztalatait és alkalmazhatóságát Közép-Kelet-Európában, ami fontos tanulságokkal szolgálhat Magyarország számára is. A szóbeli védésen a szerző világos, jól felépített, szemléletes prezentáció keretében ismertette disszertációjának témáját, módszertanát és legfőbb eredményeit. A jelölt a Bizottság által feltett kérdésekre meggyőzően és részletesen válaszolt, tanúbizonyságot téve elméleti és gyakorlati felkészültségéről.”

A bíráló bizottság a maximális 21 pontból 19 ponttal, „summa cum laude” minősítéssel javasolta a PhD-fokozat megadását a BCE Társadalomtudományi Területi Doktori Tanácsának.

Az értekezés elektronikus változata ahttp://phd.lib.uni-corvinus.hu/530/1/domonkos_endre.pdfcímen olvasható.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius