Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Az ENSZ Migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló nemzetközi egyezménye
1990.12.18.

Az egyezmény azon ENSZ-egyezmények sorába illeszkedik, amelyek a különböző kiszolgáltatott csoportok emberi jogait védik. Az ICRMW-t az ENSZ Közgyűlése a 45/158 sz. határozattal fogadta el 1990. december 18-án. Ez a nap 2000 óta a Migránsok Nemzetközi Napja. Az ICRMW hatályba lépésére azonban csak jóval később, 2003. július 1-jén került sor, amikor az egyezményt ratifikáló országok száma elérte a 20-at. Jelenleg (2010 májusában) 42 ország ratifikálta, és további 15 írta alá az egyezményt – közöttük azonban egyetlen jelentős migrációs célország sem szerepel, így az Egyesült Államok, Japán, az Európai Unió tagállamai és a Perzsa-öböl menti államok sem részesei a szerződésnek. Indoklásuk elsősorban az egyezmény redundáns, felesleges voltára épít, ez az érvelés azonban önellentmondásokkal terhelt, és még a magukat a legdemokratikusabbnak tartó fejlett országoknak is lenne tennivalójuk a migráns (különösen az irreguláris migráns) népességet megillető emberi jogok érvényesülése érdekében.

Közreadja Soltész Béla.

Forrás: United Nations General Assembly [1990]: International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Adopted by General Assembly resolution 45/158 of 18 December 1990. http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cmw.pdf

Letölthető publikációk:

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families160 KBPDF dokumentum2010.06.28.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius