Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 BESZÁMOLÓ
Beszámoló Petővári Bence A paradigmaváltás esélyei a fejlett országok migrációs politikájában c. PhD-értekezésének vitájáról

A Budapesti Corvinus Egyetemen 2010. december 14-én lezajlott Petővári Bence A paradigmaváltás esélyei a fejlett országok migrációs politikájában c. PhD-értekezésének nyilvános vitája.

A disszertáció a Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolában készült, a jelölt témavezetője Kutasi Gábor (PhD) volt. A BCE Társadalomtudományi Területi Doktori Tanácsa az értekezés bírálatára Szabó A. Ferencet (CSc) és Futó Pétert (PhD) kérte fel. A bíráló bizottság tagjai voltak: Blahó András (CSc, a bíráló bizottság elnöke), Kónya József (PhD), Petheő Attila (PhD). Sándor Vilmos (PhD), Szent-Iványi Balázs (PhD, a bíráló bizottság titkára) és a két opponens.

A nyilvános vita az egyetem doktori szabályzatának megfelelően lezajlott. A bíráló bizottság a jelölt értekezéséről és a védésen felmuta­tott teljesítményéről a következő értékelést adta: „A jelölt rövid előadásában bemutatta értekezése kiindulási pontjait, logikai keretét, kutatási kérdéseit, értekezése felépítését, valamint eredményeit és következtetéseit. Előadásában hangsúlyozta disszertációjának újdonság tartalmát és hozzájárulását a szakirodalomhoz. Kutatásának 2. hipotézisét és az ahhoz kapcsolódó eredményeket. Prezentációja összességében a témakör mély ismeretéről tanúskodott. A bírálatokra adott válaszában elsősorban azt taglalta a jelölt, hogy milyen jelentős nehézségeket okozott volna a Futó Péter bírálatában felvetett kvantitatív elemzés, előrejelzés elkészítése. Érvelése szerint egy kvantitatív becslés elvégzése túlzottan erőforrás-igényes és bizonytalan lenne. Szabó A. Ferenc bírálata kapcsán a migrációs politikákban megjelenő identitási szempontokat hangsúlyozta válaszában a jelölt. Szabó A. Ferenc továbbgondolta ezt az aspektust viszontválaszában. Összességében a jelölt megfelelő vitakészségről tett tanúbizonyságot, megfelelően körülhatárolta és megvédte saját álláspontját. A bizottság elfogadta válaszát.”

A bíráló bizottság „cum laude” minősítéssel javasolta a PhD-fokozat megadását a BCE Társadalomtudományi Területi Doktori Tanácsának Petővári Bence számára.

Az értekezés elektronikus változata a http://phd.lib.uni-corvinus.hu/519/1/petovari_bence.pdf címen olvasható. Az opponensi vélemények és az azokra adott válasz pedig a Grotius on-line folyóirat Beszámolók rovatában.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius