Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 SZÓCIKK
Nemzetépítés vs. államépítés

Nemzetépítés vs. államépítés a konfliktusok utáni rendezés esélyeit, lehetőségeit elemző, a nemzetközi politika elmélet keretébe tartozó tanulmányok többsége nem határozza meg, hogy milyen fogalmi keretekkel dolgozik, így nem határozza meg azt sem, hogy mit ért nemzet-, vagy adott esetben államépítésen. A szakterület kutatóinak nagy része az amerikai terminológiát használja, ezért a szerzők többsége nemzetépítésnek nevezi valamely állam újjáépítésének a folyamatát. A fogalom ilyen értelmű használata mögött azonban ténylegesen nem a nemzetépítés szándéka, vagy az arra irányuló törekvések vizsgálata áll.  Az államépítés és a nemzetépítés kifejezések egymást csak részben átfedő, ugyanakkor azonban nagy mértékben különböző folyamatokra utalnak. Ez a részleges átfedés érthetőbbé teszi azt a fogalmi zűrzavart, amely a két fogalom használatánál jelentkezik a szakirodalomban. Az állam, szemben a nemzettel, territoriális entitás, amely javakat és szolgáltatásokat biztosít, illetve az általa nyújtott intézményi keretek között a területén történő eseményeket, folyamatokat befolyásolja. A nemzet elképzelt, konstruált közösség, amelynek identitása közös történelmi területhez, közös kultúrához, közös nemzeti gazdasághoz és jogrendszerhez kötődik. Az államépítésnek az intézményi adottságokra, vagy tulajdonságokra kell koncentrálnia, és nem a társadalmon belül meglévő pszihológiai kapcsok erősítésére. Az államépítés a nemzetépítéssel ellentétben materiális folyamat, és azt nem a társadalom kognitív jellemzőin keresztül lehet vizsgálni.  A definíció hiányának, illetve összevisszaságának egyik lehetséges okát a nemzetállamok nemzetközi rendszerének vesztfáliai logikájában kell keresni. Mivel a modern államok nemzetállamként jöttek létre, az etimológiai logika alapján a nemzet építése egyben államépítést is jelent.  A nemzetépítés fogalma szűk értelemben kizárólag a különböző etnikai, vallási és kulturális csoportok valamilyen közös kapocs mentén történő egyesítését jelenti. A nemzetépítés folyamata nagyon szorosan kapcsolódik a demokratizálódáshoz, az intézményépítéshez és a fenntartható gazdasági növekedés kereteinek megteremtéséhez, azaz az államépítéshez. De az államépítéssel ellentétben a nemzetépítés inkább a társadalmi szemléletmód homogenitására és a közös értékekre épít, míg az államépítés az intézményesített politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok rekonfigurálását jelenti. A két folyamat átfedi egymást: a nemzetépítés a nemzeti kapocs felépítését és strukturálását jelenti, az állam kínálta földrajzi és intézményi keretek között. A nemzet megerősödése egyben az állam stabilitását és élettartamát is növeli.  Az állam újjáépítésének feladatára utalva szerencsésebb az államépítés kifejezést használni, mert az inkább utal arra a komplex folyamatra, amely magában foglalja a nemzetépítést is. A két fogalom összekapcsolása ilyen céllal nem félrevezető, mivel a két folyamat, ugyan nem azonos, egymással azonban szorosan összefügg. Az államépítés lépései: a biztonság megteremtése és fenntartása, a társadalom egységbe kovácsolása, az intézményépítés, a demokráciaépítés és a gazdasági fejlődés fenntartható kereteinek kialakítása.  Dobbins, James - McGinn, John G.: America's Role in Nation Building from Germany to Iraq. Washington, 2004, Rand Publication.; Etzoni, Amitai: A Self-Restrained Approach to Nation-Building by Foreign Powers. In International Affairs, 2004. 1. 1-17. p.; Fukuyama, Francis: State-Building. Governance and World Order in the 21st Century. New York, 2004, Cornell University Press.; Townley, Stephen: Perspectives on Nation-Building. In The Yale Journal of International Law, 2005. 347. 357-365.p.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius