Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

JUHÁSZ JÓZSEF

A Kominform és Jugoszlávia

1948. június 28-án világszerte nagy meglepetést keltõ, a kommunista mozgalmat pedig kifejezetten megdöbbentõ hír látott napvilágot: a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája (Kominform, Informbüro) nyilvánosságra hozta a Jugoszláv Kommunista Pártot (JKP) elítélõ határozatát. Az igazi sztálinista szellemben megfogalmazott közleményben a vezetõ európai kommunista pártokat tömörítõ szervezet képtelen és alaptalan vádak sorával illette a JKP-t, többek között opportunizmust, nacionalizmust, a kulákok favorizálását, a párt politikai fontosságának és a Szovjetunió nemzetközi szerepének a lebecsülését vetve a jugoszláv kommunisták és személy szerint Tito szemére. Ezzel olyan konfliktus vette kezdetét, amely rendkívül fontos szerepet játszott a hidegháború kelet-európai történetében. A Kominform anti-titoista kampánya ugyanis felgyorsította a „népi demokráciák” sztálinizálásának folyamatát (hiszen a vádak világosan megmutatták, hogy mit kell és hogy mit nem szabad tenniük a térség kommunista pártjainak), Jugoszláviát elindította egy alternatív szocializmus keresésének az irányába, magát a Kominformot pedig végsõ soron maga alá temette (jóllehet nem a szovjetek számára kudarccá - mégpedig az elsõ igazi kelet-európai kudarccá - vált jugoszláv ügy volt az egyetlen oka annak, hogy a szervezetet már Sztálin leírta, így az jóval a hivatalos feloszlatás elõtt elveszítette minden jelentõségét).

Letölthető publikációk:

A-kominform-es-jugoszlavia479 KBPDF dokumentum2013.10.14.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius