Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Az Európai Tanács nyilatkozata
2011.12.09.

Az Európai Unió állam- és kormányfőinek (Európai Tanács) 2011. december 8–9-én ülést tartott ülése valószínű, hogy tanács ülései közül „az egyik legdrámaibb” minősítő jelzővel összekapcsolva kerül majd be az EU történetébe.

2011 őszén mély, rendkívül súlyos  gazdasági és pénzügyi válságállapot alakult ki az Európai Unióban, amelyet mind a tagországok, mind az unió vezető testületei igyekeztek  értelmezni, és intenzív konzultációk útján megkeresni a válság kezelésének mikéntjét is. Az Európai Tanács előző, 2011. október 27-i ülését követően még sűrűbbé váltak főként a kétoldalú találkozók, amelyek közül legjelentősebbek a francia–német legfelső szintű konzultációk voltak.

Az Európai Tanács december 8-án este kezdődött és 9-én hajnalban véget ért ülésén az állam- és kormányfők zárt ajtók mögött tanácskoztak. Hogy pontosan ki és miként foglalt állást az előző hetekben felvetett és többé-kevésbé kidolgozott javaslatokról –  valószínűleg majd csak a résztvevők memoárjaiból tudjuk meg. Annyi azért  egyebek mellett kiderült a tanács üléséről kiadott nyilatkozatból és a hajnali órákban tartott rövid sajtótájékoztatókból, hogy az unió első emberei egyfelől úgy látták, hogy a válság nyomasztó sürgetése közepett túlságosan is lassú lenne az a megoldás, hogy a lisszaboni szerződést felváltó új szerződés kidolgozásával próbálkozzanak, másfelől nyilvánvalóvá vált az ülésen az is, hogy ez az út nem is járható az Egyesült Királyság határozott ellenzése miatt. Továbbá az is, hogy még az euróövezethez tartozó, pontosabban az ún. euró plusz paktumban résztvevő 17 ország között sincs teljes egyetértés a közöttük levű együttműködés új teendőit illetően.  Az eurózónán kívüli országok állam- és kormányfőinek többsége pedig arra hivatkozva kerülte meg a határozott állásfoglalást, hogy parlamentjeik megkérdezése nélkül nem dönthetnek az államuk szuverenitását korlátozó tervezett lépésekről, egyesek pedig nem, vagy ambivalensen nyilatkoztak.

A kiadott nyilatkozat nem rögzíti, de a sajtótájékoztatókból kiderült, hogy 2012 tavaszáig adtak maguknak időt a tanács tagjai, hogy eldöntsék, hogy valamennyien és együtt menjenek-e előre a fiskális unió felé, vagy a kormányközi együttműködés szintjén maradva, esetleg külön-külön csoportokban keressék a vélt vagy valós nemzeti érdekeiknek megfelelő együttműködés formáit.  (HJ)

A nyilatkozat angol nyelvű újraközlésének forrása: Az Európai Tanács honlapja http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126658.pdf

A nyilatkozat magyar nyelvű újraközlésének forrása: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/ec/126670.pdf

Letölthető publikációk:

STATEMENT_BY_THE_EURO_AREA_HEADS_OF_STATE_OR_GOVERNMENT118 KBPDF dokumentum2011.12.10.
AZ_EUROOVEZET_ALLAM-ILLETVE_KORMANYFOINEK_NYILATKOZATA124 KBPDF dokumentum2011.12.10.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius