Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

GÁLIK ZOLTÁN

Az eurózóna elhagyásának akadályai

Az Európai Unió országait sújtó szuverén adósságválság súlyosbodásával egyre gyakrabban merül fel a kérdés: elhagyhatja-e egy tagállam az eurózónát, feladhatja-e a közös fizetőeszközt, vagy kizárhatják-e a többiek az Európai Gazdasági és Monetáris Unióból (GMU).

A válasz egyértelmű: jelenleg nagyon komoly gazdasági, jogi, politikai és techni­kai akadályai vannak az eurózóna elhagyásának, a kilépéstől/kizárástól remélt előnyök pedig alulmúlják a bennmaradás hátrányait. Az eurózóna felbomlásának sokféle forga­tókönyve létezhet: az elmúlt másfél évben egyre több vezető közgazdász Görögország nyilvánvaló államcsődjének következményeként határozottan a GMU-tagság felfüggesz­tése mellett foglalt állást, más elemzések a déli periféria egyes országainak kollektív kilépését vetik fel, sőt Németország kilépésének lehetősége is felmerült. Nyilvánvaló, hogy az adósságválsággal küszködő tagállamokat nem lehet egy kalap alá venni, GMU-n be­lüli súlyuk jelentősen eltér egymástól: Görögország kiválása nem mérhető össze például Spanyolország vagy Olaszország kilépésével, hiszen utóbbi a GMU gyors összeomlásá­hoz is vezethet. A tanulmány egy, a perifériához tartozó kisebb tagállam esetében elemzi a kilépés és a kizárás lehetőségeit.

(Első közlés: MKI-tanulmányok, T-2011/42)

Letölthető publikációk:

Az_eurozona_elhagyasanak_akadalyai414 KBPDF dokumentum2011.12.30.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius