Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 SZÓCIKK
Szlovénia politikai pártjai

A független szlovén állam története mindössze két évtizedre nyúlik vissza. Ugyan Szlovénia hivatalosan csak 1991 júniusában vált ki a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságból, ám az alkotmány módosításával már jóval korábban, 1989 szeptemberében lehetővé tették pártok alakítását. Az első szabad választások 1990 tavaszán a Szlovén Kereszténydemokraták által vezetett demos-koalíció győzelmét hozták. A sokpárti koalíció nem volt hosszú életű, így 1992-ben ismét parlamenti választást kellett tartani. Ezzel pedig kezdetét vette a liberális (lds) és a demokrata (sds) pártoknak a következő másfél évtizedre jellemző váltógazdálkodása.

A Szlovén Köztársaság ma is hatályban lévő új alkotmányát 1991 decemberében fogadták el. Az alkotmány szerint az ország kormányformája parlamentáris képviseleti demokrácia, melyben a hatalom megoszlik a közvetlenül választott elnök, a miniszterelnök és a kétkamarás törvényhozás között. Az alsóház szerepét betöltő Állami Gyűlésnek (Državni Zbor) 90 tagja van, akik közül 88-at a négyévente esedékes választásokon arányos választási rendszerrel választanak meg, további egy-egy tagot pedig a szlovéniai magyar és olasz kisebbségek delegálhatnak. A 40 tagú felsőháznak (Államtanács – Državni Svet) csak szűk körű, javaslattevő szerepe van.

Szlovéniára a koalíciós kormányzás jellemző, ami elsősorban fragmentált pártrendszerrel magyarázható: 1992 és 2004 közötti parlamenti választásokon összesen 12 párt érte el bejutáshoz szükséges parlamenti küszöböt. Szélsőbaltól szélsőjobbig a világnézetek teljes skáláját lefedik, azonban a szlovén pártok döntő többségére, így a belőlük létrejövő kormánykoalíciókra is a centrista felfogás és az Európa-pártiság jellemző. (Az alábbiakban azokról a pártokról lesz szó, melyeknek 1992 óta legalább egy alkalommal sikerült bekerülniük a törvényhozás alsóházába.)

Letölthető publikációk:

Szlovénia politikai pártjai114 KBPDF dokumentum2008.04.25.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius