Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 RECENZIÓ
Fiziker Róbert
Hatalmi politika Közép-Európában

(NÉMETH ISTVÁN: Hatalmi politika Közép-Európában. Német és osztrák–magyar Közép-Európa tervezés (1871–1918))

Németh Istvánúj kötetében Európa politikatörténetébe ágyazza a közép-európai régió országainak intellektuális hozzájárulását „Európa”, pontosabban Közép- és Kelet-Európa integrációjának megkonstruálásához az 1814/15 és 1918 közötti időszakban. Az Egerben oktató egyetemi docens pályája során a korszerű oktatási anyagok elkészítését tartotta elsődlegesnek. Ezek sorát jelzi az európai gondolat történetét az antik időktől bemutató Európa-tervek 1300–1945, a megosztástól az egységig tartó folyamatot tárgyaló Európa 1945–2000, aNémetország 1871–1990és a 20. századi egyetemes történetcímű kötetei.

Csak az általa fontosnak tekintett oktatási igények lefedése után bocsátotta közre levéltári kutatásainak eredményeit az akadémiai doktori disszertáció szándékával. A kötet – az emlékiratok és tervezetek különleges és izgalmas gyűjteményét is kínálva – behatol a 19. és a korai 20. századi politikai gondolkodás anatómiájába, döntéshozási folyamataiba és mélyszöveteibe, igazolva a korszak vezető politikusainak élénk politikai fantáziáját, gyakorta könyörtelenségét is.

„Európa” az utóbbi időben a történettudomány kedvelt témája lett, és az „Európával” foglalkozó munkák földrajzi horizontja is kitágult. Az eszmetörténeti Európa-kutatás nem csupán az Európai Unió keletkezésének szervezeti előtörténetére összpontosít, hanem az Európával kapcsolatos elképzelések sokszínűségét is vizsgálja.Az 1980-as évek Mitteleuropa-vitája és a Habsburg Birodalom, mint kultúrtörténeti kutatási terep újbóli felfedezése szintén elősegítette, hogy (Közép-)Kelet-Európa az európai kontextusban egyre fontosabb szerepet töltsön be.

Letölthető publikációk:

Halami_politika_Kozep-Europaban251 KBPDF dokumentum2011.09.21.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius