Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
61. szám (2013)E-KÖNYVTÁR

NÉMETH ISTVÁN

A nemzetiszocialista külpolitika (1933–1945)

1933. január 30-a után a Hitler-kormány külpolitikai tevékenysége a weimari kormányok revíziós követeléseihez kapcsolódott, céljaiban és módszereiben ugyanakkor teljesen eltávolodott attól. A Brüning-, Papen- és Schleicher-kormány külpolitikája a porosz-német külpolitikában közbülsõ, sajátos helyet foglalt el, amely Stresemann nemzeti meghatározottságú, erõsen külgazdasági és békés orientációjú politikája és Hitler faji gyökerû, expanzív és háborút tervezõ politikája között húzódott. Mivel a konzervatív von Neurath külügyminiszter 1933. január 30-a után továbbra a külügyminisztérium élén maradt, akaratlanul nehezítette a revíziós nagyhatalmi és a nemzetiszocializmus hódító és faji politikája közötti különbség felismerését. A külügyi tisztviselõk részben továbbra is önálló irányvonalat követtek, mégis beláthatatlan következményekkel járt, hogy zömében egyetértettek a hitleri külpolitika revíziós céljaival, attól markánsan nem különültek el, s a diktátor az alapvetõ kérdésekben – a Szovjetunióval és Lengyelországgal szemben – korán kézbe vehette a kormányrudat.

A nemzetiszocialista külpolitika új hangsúlyai már 1933. február 3-án kirajzolódtak, amikor Hitler a Reichswehr rangidõs tisztjeinek kifejtette, hogy a birodalom külpolitikai célja „új keleti élettér meghódítása Keleten” és azok „kíméletlen germanizálása”.


 

Letölthető publikációk:

Grotius-E-Konyvtar-58.914 KBPDF dokumentum2013.03.06.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius