Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

SZIGETI PÉTER

A magyarországi újkapitalizmus természete és helye a világrendszerben

Két évtizede rendszerváltoztatás kezdődött Magyarországon. Ezt a folyamatot nem lehet nem történelmileg szemlélni, nem lehet a részproblémákat az átfogóbb strukturális összefüggések nélkül jellemezni. Mindez módszertanilag a nemzetközi összehasonlítás és a történelmi perspektíva szempontjainak érvényesítését jelenti az elemzésben.

Ami az összehasonlító szempontot illeti, a nálunk zajló folyamatokat Szelényi Iván szerzőtársával a posztkommunista kapitalizmus változatai között helyezte el, éspedig a közép-európai, dominánsan a „kívülről” végbement átalakulások között, szemben a Kelet-Európát jellemző „felülről” végbement átalakulással és a kelet-ázsiai térséget jellemző „alulról” változattal. Kiindulópontként idézzük fel e tipológiát, hiszen a magyarországi átalakulás attól, ha a változatok – mintegy egymásnak tükröt tartva jellemeződnek – sokkal jobban érthetőekké válnak, mintha csak önmagukban szemlélnék a nemzeti történelmet. A kitekintő összehasonlítás azért is fontos, mert megmutatja, hogy nincs egyenirányítottság a történelemben, amelyet pedig a tranzitológia nem egy képviselője állított vagy sugallt, s amelyet a neoklasszikus közgazdaságtan főárama nyomán egyenesen kanonizáltak is, mégpedig „washingtoni konszenzus”-ként.

 

Letölthető publikációk:

A_magyarorszagi_ujkapitalizmus777 KBPDF dokumentum2012.09.25.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius