Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

SIPŐCZ RITA

Az európai integráció mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell

Az európai modell a szociális piacgazdaságot működtető európai államok közös fejlődési filozófiáját testesíti meg; formálódásán keresztül nyomon követhető, hogy az európai államok milyen közös válaszokat képesek adni a világgazdaság kihívásaira és a belső problémákra úgy, hogy közben közösen vallott értékeik is kikristályosodnak. Az európai szociális piacgazdaságok közös nevezőjeként, a világgazdaság fejlett régiói közül a szolidaritást, az állami gondoskodást leginkább felvállaló fejlődési centrumként, illetve az EU tagállamainak közös értékválasztáson alapuló fejlődési stratégiájaként egyaránt értelmezhető európai modell, a gazdasági integráció gyümölcse. A közösségen belül, az unió külkapcsolataiban, és integrációs sémaként egyaránt – az általa képviselt szolidáris és fenntartható gazdaságfejlesztési filozófia érvényesítésén keresztül – stabilizációs faktorként funkcionál. Az európai modell eddigi építkezési folyamata arra enged következtetni, hogy az EU-t érő kihívásokra – amelyek nem csekélyebbek, mint a globalizáció, a társadalom elöregedése, vagy a közösségi intézményrendszer problémái – a tagállamok közös érdekei mentén lehet és kell megtalálni azokat a válaszokat, amelyek a közös értékrendet fel nem adva biztosítják a rendszer fejlődését.

Letölthető publikációk:

Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell291 KBPDF dokumentum2008.11.03.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius