Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Az Európai Tanács 2015. március 19–20-i ülésének zárónyilatkozata
2015.03.20.

 

Az Európai Tanács 2015. március 19–20-án Brüsszelben tartott ülésén az állam-, illetve a kormányfõk az elõzetes napirendnek megfelelõen megtárgyalták az energiaunió, gazdasági növekedés és munkahelyteremtés, valamint a külkapcsolatok témakörén belül az európai szomszédságpolitikával, a keleti szomszédságpolitikával, az Oroszország és Ukrajna-politikával és a Líbiával kapcsolatos kérdéseket. A tanács a mindezekrõl kialakított állásfoglalását a szokásos ’következtetések’ formában fogadta el és hozta nyilvánosságra.  

 Forrás: Az Európai Tanács honlapja. In: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11-2015-INIT/hu/pdf

 

Letölthető publikációk:

Az-ET-kövekeztetései302 KBPDF dokumentum2015.03.22.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius