Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 SZÓCIKK
Wallström, Margot

Wallström,  Margot (1954–) svéd politikus, az Európai Bizottság alelnöke, az intézményi kapcsolatokért és kommunikációs stratégiáért felelős biztos (2004–)

A gimnáziumi érettségi után (1973) jogőrként majd könyvelőként kezdett dolgozni, belépett a Svéd Szociáldemokrata Ifjúsági Ligába. Hamarosan parlamenti képviselő lett, 1988 és 1991 között a polgári ügyek minisztere. 1993 és 1995 között regionális televízióhálózat, igazgatója. Ekkor tagja lett a svéd Szociáldemokrata Párt vezetőségének (1999-ig). 1994 és 1996 között Svédország kultuszminisztere 1996 és 1998 között szociális miniszter. 1999-ben választották meg először az Európai Bizottság tagjának, környezetvédelmi biztos lett. Biztosi munkáját 2004-től új szakterületen folytatja.

Összességében Wallström asszony feladata, hogy erősítse, és jól működtesse a bizottság kommunikációs képességét. Mindebből adódóan a biztos asszony szoros együttműködésben dolgozik az elnökkel, illetve a bizottság szóvivőjével, ez utóbbi ugyan az elnök saját politikai irányítása alatt működik, de igazgatási szempontból Wallström asszony megbízásából. A kommunikációért felelős biztos hatáskörébe tartozik minden szóvivő, illetve a tagállami képviseletek kommunikációs tevékenységének irányítása. Felelős a bizottság és a többi uniós intézmény közötti kapcsolattartásért, párbeszédért. A kapcsolattartás nem merül ki az uniós intézményekre vonatkozóan, hanem a biztos asszony felel a bizottság és a nemzeti parlamentek közötti kommunikációért is.

A felvázolt munka egy a Barroso kabinetjének elnöklete alá tartozó, intézményközi kapcsolatokért felelős munkacsoportban folyik. Ennek a munkacsoportnak a vezetője Wallström asszony, aki egyben a Sajtó- és Tájékoztatási Főigazgatóság munkájáért is felelős. Elnököl a biztosok kommunikációs és tervezési csoportjainak ülésein. Magot Wallström nevéhez fűződik néhány kreatív technika kidolgozása, amely a hatásosabb konzultációt és jobb átláthatóságot tesz lehetővé. A biztos asszony felvetette, hogy Terezinben (ahol Theresienstadt néven náci koncentrációs tábor működött) létesüljön egy demokráciaközpont. Szerinte „az új demokráciához új demosz kell”. Eddigi kétéves munkájának gyümölcse egy kommunikációs akcióterv, egy konzultatív fehér könyv kidolgozása, illetve a D-terv elnevezésű bizottsági válasz az Alkotmányszerződés kapcsán adott francia és holland „nem” szavazatokra.

Az E!Sharp című lapban megjelent, 2006 szeptemberében készült interjúban Wallström asszony hangot adott frusztrációjának, amelyet azzal kapcsolatban érez, hogy a kommunikáció hatékonyságának elérése egyáltalán nem könnyű feladatnak. A nehézségek okai közül azt emelte ki, hogy a biztosok és hivatalnokok eltérő kultúrákból érkeznek, és különböző módon ítélik meg, vagy kezelik a helyzeteket. Mindazonáltal hangsúlyozta, hogy a biztosoknak kell megjelenteniük az Európai Bizottság arcát.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius