Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
42. szám (2011)E-KÖNYVTÁR

PÁLFINÉ SIPŐCZ RITA

Energiaügyi együttműködés az Európai Unió külkapcsolati rendszerében

Az Európai Unió energiapolitikai érdekei túlmutatnak földrajzi határain; az energiaellátást érintõ importfüggõségi, fenntarthatósági és versenyképességi kérdések mindegyike nemzetközi összefüggésekkel bír, így a külkapcsolati dimenzió erõsödéséhez vezet. Az energiaügyi együttmûködésben – építve annak kibontakozó piacszabályozási, intézményi és infrastrukturális vívmányaira –, megfogalmazódott az uniós szintû külsõ energiapolitika, a „közös hang” igénye. A külsõ energiapolitika koncepciójának megfogalmazására 2006 márciusában, a nem sokkal az ukrán-orosz gázvitát követõen nyilvánosságra hozott Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, versenyképességéért és biztonságáért alcímet viselõ zöld könyv (a továbbiakban: 2006. évi zöld könyv) keretében került sor. A koordináció szándéka, az energiaügyek külkapcsolati dimenziójának lassú fejlõdése azonban már az importfüggõség meghatározóvá válásától, a hatvanas évektõl tetten érhetõ a közösségi dokumentumokban. A külgazdasági dimenzió erõsödését elsõsorban az import, a világpiaci árak volatilitása és emelkedõ trendje, az ebbõl fakadó versenyképességi kockázatok, az importhoz kapcsolódó beruházási- és tranzitkérdések megoldatlan problémái, valamint a villamos energia és földgáz-piac uniós liberalizációja és az exportõrök energia-piacainak centralizációs tendenciái közti aszimmetriák okozták. A külpolitikai dimenzió az energiabiztonság megrendülésével, az energiakérdés szekuritizációjával erõsödött fel. A feltételek sajátosságaiból adódóan – akár a világgazdasági, a külpolitikai, vagy a hatásköri kérdéseket vizsgáljuk – egy új együttmûködési modell, egy többrétegû, bonyolult kompetenciarendszeren nyugvó, sajátos eszközöket igénylõ politika keretei bontakoznak ki.

 

 

Letölthető publikációk:

Energiaugyi_egyuttmukodes1 MBPDF dokumentum2011.10.07.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius