Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

KISS J. LÁSZLÓ

Hegemónia az euróválság útján, avagy a német hatalom korlátai

A második világháború után Németország „megszelídítésének” egyetlen mód­jaként az a lehetőség kínálkozott, hogy a nyugatnémet államot a nemzetközi intézmények közvetítésével olyan szorosan kapcsolják össze európai partnere­ivel, amennyire az csak lehetséges. Ezzel egyidejűleg a nyugati politika vezetői azt is felismerték, hogy az egykori ellenségükhöz fűződő szoros kapcsolatokból akkor tudják a legnagyobb hasznot húzni, ha nem gördítenek akadályt az ellen, hogy a felemelkedő Szövetségi Köztársaságból erős gazdasági hatalom váljon.

A nyugat-európai vezetők elfogadták és az Egyesült Államok segítségével támogatták is, hogy egy másfajta, addig ismeretlen német dominancia jöjjön létre a mind szorosab­ban összefonódó Nyugat-Európában. E stratégia hozadéka kettős volt: egyfelől a német erőforrások bevonásával a gazdasági jólétnek egy, korábban soha nem létező magas szintje valósult meg, másfelől szuverenitása megosztásával a Szövetségi Köztársaság el­lenőrizhetővé vált, sőt Bonn kész volt arra, hogy a saját ellenőrzésére is szolgáló keretek legnagyobb nettó finanszírozója legyen. Németországnak mint „világkereskedelmi állam­nak” a gazdasági hatalma és vezetőképessége továbbá azért vált lehetségessé, mert az az európai és a globális gazdaságba ágyazódott be, s mint ilyen „beágyazódott hegemón” (embedded hegemon), a hatalom forrásaihoz az intézményekben, az intézmények által és az intézmények fejlesztése útján jutott. A Szövetségi Köztársaság ezért volt mindig az in­tegrációs folyamat centrumában, ezért járt élen az intézmények fejlesztésében, és így vált képessé arra, hogy gazdasági és pénzügyi dominanciáját az intézmények közvetítésében „puhítsa fel”, s hatalmát és befolyását ilyen módon tegye elfogadhatóvá.

Letölthető publikációk:

Hegemonia_az_eurovalsag_utjan440 KBPDF dokumentum2011.11.29.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius