Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Áder János köztársasági elnök közleménye a paksi atomerőművel kapcsolatos törvényről
2014.02.10.

 

Miután az Országgyûlés 2014. február 6-án megszavazta a Magyarország és Oroszország között a 2014. január 14-én Moszkvában kötött nukleáris energiai megállapodásról szóló törvényjavaslatot aláírás végett megküldte azt a köztársasági elnöknek, amit Áder János 2014. február 10-én aláírt. Az aláírásával kapcsolatosan a köztársasági elnök közleményt adott ki. 

  

A köztársasági elnök közleménye a paksi atomerõmûvel kapcsolatos törvényrõl

A törvények betartása és tisztelete magától értetõdõ kötelezettség egy jogállamban. Olyan kötelezettség, amely mindenkire egyformán vonatkozik. Ezért is különösen fontos, hogy mindazok, akik közjogi felelõsséget viselnek egy politikai közösség életében, minden körülmények között ragaszkodjanak a jogállami normákhoz.

Az alaptörvény alapján a köztársasági elnök egyik fontos alkotmányos kötelezettsége, hogy aláírásuk elõtt megvizsgálja az Országgyûlés által elfogadott törvényeket. Ez minden egyes törvény esetében így van. Függetlenül attól, hogy bárki kéri-e az adott törvény vizsgálatát, vagy sem.

Egy törvény aláírásának alkotmányos feltétele, hogy mind tartalmi, mind formai szempontból, mind elfogadásának módja alapján megfeleljen a jogalkotás kritériumainak.

Ezt a részletekbe menõ alkotmányos vizsgálatot – mint minden más törvény esetében – az Országgyûlésnek a paksi atomerõmû bõvítésérõl hozott döntése kapcsán is elvégeztem.

Megállapítottam, hogy a törvény alkotmányos szempontból nem kifogásolható, visszaküldésének egyetlen feltétele sem adott.

Ezért a törvényt a mai napon aláírtam és kihirdetését elrendeltem.

Egyes pártok indítványára figyelemmel ezzel egyidejûleg megvizsgáltam a törvény népszavazásra bocsáthatóságának kérdését is. Megállapítottam, hogy az alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontja alapján nem lehet népszavazást tartani nemzetközi szerzõdésbõl eredõ kötelezettségrõl. Ilyen kezdeményezést Magyarország egyetlen polgára, így maga az államfõ sem tehet.

Magyarország mindenkori köztársasági elnöke esküjével az alkotmányos rendelkezések betartására vállal kötelezettséget. Megválasztásom óta minden döntésemnél magam is ezt tekintettem kizárólagos mércének.

A jövõben is így teszek. Ettõl sem petíciók, sem utcai demonstrációk, sem zsarolás, sem nemzeti zászlónk „túszul ejtése” nem téríthetnek el.

Áder János
Magyarország köztársasági elnöke

 

Forrás: A Köztársasági Elnöki Hivatal honlapja. In: http://www.keh.hu/index_gy.php?submenu=sajtokozlemenyek&id=1841&details=1&cat=37

 

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius