Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Moamer Kadhafi levele Obama elnöknek
2011.04.05.

 

Ma még csak keveset ismerünk abból a nyilvánvalóan sok dokumentumból, amely az 2011. február közepén kirobbant líbiai belpolitikai válságot, majd a líbiai nemzetközi katonai intervenciót (március 19.) követően keletkezett. Amit ismerünk, az nagyobbrészt az ún. nyilvános diplomácia körébe tartozik, vagyis, vagy eleve, közvetlenül a nemzetközi közvélemény számára készült, annak szánták, vagy arra számítva fogalmazták, hogy valamelyik fél hamarosan nyilvánosságra hozza. Az utóbbiak közé tartozik a „líbiai forradalom vezetőjének”, Kadhafinak a 2011. április 5-én kelt levele.

Tudjuk, hogy Kadhafi a szóban forgó levél előtt is írt már Obama elnöknek (például március 19-én, ugyanaznap Nicola Sarkozy francia elnöknek is). Az Obama elnöknek írt április 5-i levél az európai és amerikai diplomáciában szokatlan címzéssel/megszólítással kezdődik: „Fiúnk, Őexellenciája Obama Elnök”. A megszólításnak a „fiúnk” kitétele az, ami szokatlan – Kadhafi nyilvánvalóan az Egyesült Államok elnökének az afrikai és iszlám gyökereire kíván vele utalni. Kadhafi egyébként más alkalommal is használta ezt a kifejezés Obamával kapcsolatosan. Ebben a levélben még egyszer is visszatér ez a formula a „kedves” jelezővel megtoldva („Our dear son”), sőt ugyanott Obama elnök nevét arab formában is leírja Kadhafi, ráadásul toldalékolva, így: „Baraka Hussein Abu oumama” (a toldalék a muszlimok jellegzetes ruhadarabjára, a turbánra utal). Az említett elemek mellett a levél tükrözi a keleti diplomácia és Kadhafi sajátos stílusát (például a jókívánsági formulák alkalmazása: „Még mindig azt szeretnénk, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke maradjál”, „reméljük, hogy győzelmet aratsz az új választási kampányodban” stb.), de ezeket leszámítva is lényegében „baráti”, békés hangvételű a levél. Kadhafi megállapítja, hogy a NATO igazságtalan háborút folytat egy kis nép ellen, és megfogalmazza a kialakult helyzet megoldására vonatkozó javaslatait is. Kéri Obamát, hogy örökre tartsa távol a NATO-t Líbia belügyeibe való beavatkozástól.

Kadhafi levelére a nyilvános diplomáciában Hillary Clinton külügyminiszter-asszony válaszolt, jéghideg szavakkal: „a tettek számítanak, nem a szavak”, s a nyilatkozatában arra szólította fel Kadhafit, hogy „mondjon le és távozzon”.

A dokumentumot újra közreadja Najat Shamil Ali

Forrás: http://mylogicoftruth.wordpress.com/2011/04/09/muammar-kadhafi%E2%80%99s-letter-to-barack-obama


 

Muammar Kadhafi’s Letter to Barack Obama

5 April 2011

 

Our son, Excellency,
President Obama
U.S.A

We have been hurt more morally that physically because of what had happened against us in both deeds and words by you. Despite all this you will always remain our son whatever happened. We still pray that you continue to be president of the U.S.A. We Endeavour and hope that you will gain victory in the new election campaigne. You are a man who has enough courage to annul a wrong and mistaken action. I am sure that you are able to shoulder the responsibility for that. Enough evidence is available, Bearing in mind that you are the president of the strongest power in the world nowadays, and since Nato is waging an unjust war against a small people of a developing country. This country had already been subjected to embargo and sanctions, furthermore it also suffered a direct military armed aggression during Reagan’s time. This country is Libya. Hence, to serving world peace … Friendship between our peoples … and for the sake of economic, and security cooperation against terror, you are in a position to keep Nato off the Libyan affair for good.

As you know too well democracy and building of civil society cannot be achieved by means of missiles and aircraft, or by backing armed member of AlQuaeda in Benghazi.

You – yourself – said on many occasions, one of them in the UN General Assembly, I was witness to that personally, that America is not responsible for the security of other peoples. That America helps only. This is the right logic.

Our dear son, Excellency, Baraka Hussein Abu oumama, your intervention is the name of the U.S.A. is a must, so that Nato would withdraw finally from the Libyan affair. Libya should be left to Libyans within the African union frame. The problem now stands as follows:-

1. There is Nato intervention politically as well as military.

2. Terror conducted by AlQaueda gangs that have been armed in some cities, and by force refused to allow people to go back to their normal life, and carry on with exercising their social people’s power as usual.

Muammar al-Gaddafi

Brotherly Leader and Guide of the Libyan Revolution.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius