Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 BESZÁMOLÓ

LEHOCZKI BERNADETT

Beszámoló Kelemen Csaba A magyar külpolitika Európa-pillére c. PhD-értekezésének vitájáról

 

A Budapesti Corvinus Egyetemen 2010. október 18-án lezajlott Kelemen Csaba A magyar külpolitika Európa-pillére c. PhD-értekezésének nyilvános vitája. A disszertáció a Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolában készült, a jelölt témavezetője Horváth Jenő (CSc) volt. A BCE Társadalomtudományi Területi Doktori Tanácsa az értekezés bírálatára Gazdag Ferencet (DSc) és Jeszenszky Gézát (CSc) kérte fel. A bíráló bizottság tagjai voltak: Rostoványi Zsolt (DSc, a bíráló bizottság elnöke), Csicsmann László (PhD), Lehoczki Bernadett (PhD, a bíráló bizottság titkára), Szávay Ferenc (DSc) és a két opponens.

A nyilvános vita az egyetem doktori szabályzatának megfelelően lezajlott. A bíráló bizottság a disszertációt a következőképpen értékelte: „A jelölt által választott téma nemcsak érdekes és releváns, de a magyar nyelvű szakirodalomban újszerű; korábban hasonló mélységű munka nem született ebben a tárgykörben. Az értekezés széleskörű szakirodalomra támaszkodik, a dolgozat módszertanilag megalapozott, a megfogalmazott hipotézisek érvényességét írásban és szóban is meggyőzően bizonyította a jelölt. A jelölt a bíráló bizottság által feltett kérdésekre részletesen, felkészülten válaszolt, bizonyította, hogy a téma iránt érdeklődik, mélyen elkötelezett, az aktualitásokat folyamatosan követi. A dolgozat és a védés külön érdeme, gyakorlati haszna, hogy tanulságokkal szolgálhat a magyar külpolitika jövőbeli alakítására.”

A bíráló bizottság maximális pontszámmal, „summa cum laude” minősítéssel javasolta a PhD-fokozat megadását a BCE Társadalomtudományi Területi Doktori Tanácsának.

 

Az értekezés elektronikus változata a http://phd.lib.uni-corvinus.hu/510 címen olvasható. Az opponensi vélemények és az azokra adott válasz pedig a Grotius on-line folyóirat Beszámolók rovatában.  

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius